Polityka prywatności

InterKadra Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 


Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Interkadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000272214, NIP: 6762336026, REGON: 120367970


W jakim celu potrzebujemy Twoich danych?
Twoje dane osobowe wykorzystujemy:
 • dla potrzeb realizowanych procesów rekrutacyjnych wewnętrznych, jak i dla klientów, 
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • prowadzenia rozliczeń.

Dane przetwarzamy zgodnie z prawem opierając się na:

 • dobrowolnej zgodzie udzielonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego checboxa w formularzu lub pisemnego oświadczenia, 
 • na podstawie działań poprzedzających zawarcie umowy lub
 • na podstawie umowy, której stroną jesteś (np. umowa o pracę tymczasową, umowa cywilno-prawna),
 • obowiązku prawnym ciążącym na Interkadra (np. zgłoszenie do ZUS),
 • prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora (np. dochodzenie roszczeń).

Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie.  Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesach rekrutacji i selekcji, mogą Państwo odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych.  Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Pozyskane dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż wymagany przepisami prawa np. dane podatkowe przez okres 5 lat. W przypadku danych o kandydacie okres jest zależny od wyrażonej zgody, tj. zgoda na udział w rekrutacji zobowiązuje nas do usunięcia Twoich danych po zakończonym procesie rekrutacyjnym. Jeśli wyraziłeś zgodę na przyszłe rekrutacje, Twoje dane przechowywane będą 2 lata od ostatniego kontaktu.


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Pozyskane Twoje dane osobowe możemy przekazać spółkom grupy Interkadra: klientom, którym oferujemy usługi rekrutacji i selekcji pracowników, pracy tymczasowej, wsparcia sprzedaży, leasingu pracowniczego; dostawcom usług (np. oprogramowanie kadrowo-płacowe, serwer bazy danych, medycyna pracy).

Każde przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych i dotyczy zakresu niezbędnego do realizacji celu w jakim dane są przekazywane. 

Interkadra nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Jakie masz prawa?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, otrzymania informacji jakie Twoje dane są przez nas przetwarzane, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy.

Realizację praw umożliwiamy za wykorzystaniem kontaktu do Inspektora Ochrony Danych e-mail: daneosobowe@interkadra.pl .

Realizacja Twoich praw będzie realizowana ze szczególną uwagą, a o podjętych działaniach zostaniesz poinformowany niezwłocznie, lecz nie później w ciągu jednego miesiąca.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.


Do czego i jak korzystamy z plików cookies?

Interkadra wykorzystuje pliki cookies (tak zwane ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej www.opiekunki.interkadra.pl.

Możesz usunąć pliki cookies po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.


Jak wykorzystujemy dane o ruchu na stronie www?

Interkadra stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Ciebie w ramach strony internetowej (www.opiekunki.interkadra.pl) poprzez kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony.

Korzystanie ze strony www.opiekunki.interkadra.pl jest jednoznaczne z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są parowane z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Interkadra w celu zidentyfikowanie Ciebie.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zapewniamy Ci spokój oraz:

 • Legalne i bezpieczne zatrudnienie (druk A1)
 • Opłacamy składki ZUS
 • Podpisanie jednej, czytelnej umowy
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia NW i OC
 • Atrakcyjne premie za polecenie
 • Organizację i pokrycie kosztów podróży w obie strony
 • Opiekę i wsparcie naszego zespołu 24/7
Masz pytania
Zadzwoń do nas
+48 537 270 350