Lekcja 98

Die Zeitangabe - podawanie godziny

Dziś nauczymy się podawać czas po niemiecku oraz pytać o godzinę.

1. :

Podając godzinę w języku niemieckim używamy zwrotu: Es ist ____ Uhr, który uzupełniamy liczebnikiem.

     
eins 1  
zwei 2  
drei 3  
vier 4  
fünf 5  
sechs 6  
sieben 7  
acht 8  
neun 9  
zehn 10  
elf 11  
zwölf 12  
dreizehn 13  
vierzehn 14  
fünfzehn 15  
sechzehn  16  
siebzehn  17  
achtzehn 18  
neunzehn    19  
zwanzig 20  
dreißig 30  
vierzig 40  
fünfzig 50

 

Np. Es ist zwei Uhr. - Jest druga godzina. 

      Es ist acht Uhr. - Jest ósma godzina

 

Niepełne godziny podaje się używając jednego z dwóch przyimków: vor - przed oraz nach - po

zehn nach acht - dziesięć po ósmej (8:10)

zwanzig nach acht – dwadzieścia po ósmej (8:20)

zehn vor neun – dziesięć przed dziewiątą (8:50)

fünf vor neun – pięć przed dziewiątą (8:55)

zwanzig vor neun – dwadzieścia przed dziewiątą (8:40)

zehn nach neun – dziesięć po dziewiątej (9:10)

siebenundzwanzig nach acht – dwadzieścia siedem po ósmej (8:27)

Potocznie często się je omija, mówiąc po prostu:

 Es ist zehn Uhr zwanzig. - Jest dziesiąta dwadzieścia. (Zamiast dwadzieścia po dziesiątej)

Es ist sieben vor elf.- Jest za siedem jedenasta.

 

Używa się również - jak w języku polskim zwrotów kwadrans - Viertel, oraz wpół do - halb:

Viertel nach 7 - kwadrans po 7:00

halb 10 - wpół do 10:00

 

Rzadko stusuje się również trochę bardziej skomplikowaną formę:

zehn vor halb 7 – dziesięć przed wpół do siódmej (6:20)

acht nach halb acht – osiem po wpół do ósmej (7:38)

 

3. Przykładowe zdania:
  • Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?
  • Wie spät ist es? - Która jest godzina?
  • Um wie viel Uhr ... ? - O której godzinie ... ?
  • Um 8 Uhr. - O godzinie 8.
  • Es ist zwei Uhr dreißig. - Jest druga trzydzieści.
  • Es ist halb drei. - Jest wpół do trzeciej.
  • Es ist halb dreizehn. - Jest wpół do piętnastej.
  • Es ist 10 Uhr vor Mittag. - Jest 10. przed południem.
  • Wir treffen uns um 10 Uhr abends. - Spotykamy się o 10. wieczorem.
  • Wir treffen uns um 22 Uhr. - Spotykamy się o 22.
Sprawdź swój niemiecki
Jak podać godzinę: 11.35
Jak zapytać: O której godzinie?
Jak podać godzinę: 14.30
Jak powiedzieć: O dwudziestej dwanaście.

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia