Lekcja 93:

Trennbare Verben - czasowniki rozdzielnie złożone

Dziś zajmiemy się czasownikami złożonymi rozdzielnie oraz nauczymy się budować z ich użyciem zdania.

1.

Czasowniki złożone - jak już wiemy z Lekcji 23  Die zusammengesetzten Verben - czasowniki złożone -  składają się z czasownika podstwowego oraz przedrostka. W zależności od przedrostka zmienia się znaczenie czasownika podstawowego:

bauen - ausbauen (budować - rozbudować, powiększać)

fahren - abfahren (jechać - odjechać)

machen - aufmachen (robić - otwierać)

setzen - zusammensetzen  (siedzieć - składać, montować)

ziehen - anziehen (ciągnać - ubierać)

stellen - vorstellen (stawiać - przedstawiać)

laden - einladen (ładować - zapraszać)

sehen - fernsehen - ansehen - aussehen (widzieć - oglądać telewizję - oglądać - wyglądać)

Dzielimy je na dwie grupy: złożone rozdzielnie i nierozdzielnie.

W złożonych rozdzielnie czasownik podstawowy i przedrostek rozdziela się przy odmianie przed osoby i w zdaniach:

Ich mache das Fenster auf.

Ich baue die Garage aus.

Ich ziehe die Jacke an

Ich sehe fern

Przedrostek zostaje różnież oddzielony w czasie przeszłym Perfekt lub konstrukcjach bezokolicznikowych z zu:

aufräumen - aufgeräumt - aufzuräumen 

anziehen - angezogen - anzuziehen

abholen - abgeholt - abzuholen

zurückkommen - zurückgekommen - zurückzukommen

2. Przykładowe zdania:

 • Stellen Sie sich bitte vor. - Proszę się przedstawić.
 • Er zieht sich an. - On się ubiera.
 • Ich sehe mir einen Actionfilm an. - Oglądam film sensacyjny.
 • Es sieht sehr schön aus. - Wygląda bardzo ładnie.
 • Ich muss zur Post gehen um das Paket abzuholen. - Muszę iść na pocztę żeby odebrać paczkę.
 • Wir packen die Einkäufe in die Tüte ein. - Pakujemy zakupy do torby.
 • Ich drehe den Wasserhahn zu. - Zakręcam kran.
 • Sie bereitet das Mittagessen vor. - Ona przygotowuje obiad.
 • Sie hat nach dem Mittagessen aufgeräumt. - Ona posprzątała po obiedzie.
 • Sie bringt den Müll weg. - Ona wynosi śmieci.
 • Sie stellt den Kuchen in den Kühlschrank ein. - Wstawia ciasto do lodówki.
 • Sie deckt ihn mit der Decke zu. - Ona przykrywa go kocem.
 • Die Party findet um 8 Uhr statt. - Przyjęcie odbywa się o ósmej.
 • Ich komme nach Hause zurück. - Wracam do domu.
 • Ich bin zurückgekommen. - Wróciłem.

Sprawdź swój niemiecki:

Proszę wskazać poprawne zdanie:

Proszę wskazac poprawne formy:

Proszę wskazać poprawne zdanie:

Proszę wskazać poprawne zdania: