Lekcja 90

Zaimki wskazujące

Dziś poznamy zaimki wskazujące w języku niemieckim.

1. :

Zaimki wskazujące pomagają nam określić konkretny przedmiot lub osobę. W zdaniu zajmują miejsce rodzajnika i odmieniają się przez przypadki oraz rodzaje. 

Istnieje kilka zaimków wskazująch:

r.męski                       r.żeński                 r.nijaki                   l.mnoga

dieser (ten)                diese (ta)              dieses (to)            diese (te, ci)

der (ten)                     die (ta)                 das (to)                 die (te, ci)

jener (tamten)           jene (tamta)         jenes (tamto)        jene (tamci)

der selbe                  die selbe              das selbe              die selben        

 (ten sam)                 (ta sama)               (to samo)             (te same, ci sami)

der gleiche               die gleiche           das gleiche          die gleichen

(taki sam)                  (taka sama)            (takie samo)        (takie same, tacy sami)

derjenige                 diejenige               dasjenige             diejenigen 

(ten)                          (ta)                          (to)                        (te, ci) 

 

Zaimki wskazujące odmienią się jak rodzajniki określone i nieokreślone:

mit dem selben Mann - z tym samym mężczyzną

in der gleichen Stadt - w takim samym mieście 

2. Przykładowe zdania:
 • Siehst du diesen Mann? - Widzisz tego mężczyznę?
 • Dieses Kind ist sehr klein. - To dziecko jest bardzo małe.
 • In einem Land wohnen vor allem Menschen derselben Herkunft. - W kraju mieszkają przede wszytskim ludzie tego samego pochodzenia.
 • Die sind diejenigen, die wir suchen. - To ci, których szukamy.
 • Er hatte die gleiche Idee, wie ich. - Miał taki sam pomysł, co ja.
 • Den gleichen Fehler macht man nur ein Mal. - Taki sam błąd popełnia się tylko raz.
 • Wie lautet der Name desjenigen, der da wohnt? - Jak brzmi nazwisko tego, który tam mieszka?
 • Alle diese Blumen haben die gleiche Farbe. - Wszystkie te kwiaty mają taki sam kolor.
 • Diejenigen, die nicht tanzen können, sollen es unbedingt lernen. - Ci, którzy nie umieją tańczyć powinni się koniecznie nauczyć.
 • Dieser Junge singt lauter als jener. - Ten chłopiec śpiewa głośniej niż tamten.
 • Diese Krankheit ist unheilbar. - Ta choroba jest nieuleczalna.
 • Ich muss jenem Kind helfen. - Muszę pomóc temu dziecku.
 • Ich habe die gleiche Erfahrung. - Mam takie samo doświadczenie.
 • Dieses Lied gefällt mir besser als jenes. - Ta piosenka podoba się mi bardziej niż tamta.
 • Jener Dichter, der dieses Gedicht geschrieben hat. - Tamten poeta, który napisał ten wiersz.
Sprawdź swój niemiecki
"tamtem" to po niemiecku:
"ta sama" to po niemiecku:
"takie samo" to po niemiecku:
Proszę wskazać poprawne zdania:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia