Lekcja 88:

Czasowniki modalne - odmiana, czas przeszły.

Dziś kontynuujemy temat czasowników modalnych. Nauczymy się odmieniać wszystkie czasowniki modalne przez osoby oraz tworzyć z nimi zdania w czasie przeszłym Perfekt.

1.

Czasowniki modalne, które poznaliśmy już w poprzedniej lekcji odmieniają się nieregularnie, forma 1. i 3. osoby liczby pojedynczej pokrywa się:

sollen 

ich soll              wir sollen

du sollst            ihr sollt

er/sie/es soll      Sie/sie sollen

 

wollen 

ich will              wir wollen

du willst            ihr wollt

er/sie/es will      Sie/sie wollen

 

müssen 

ich muss                wir müssen

du musst                ihr müsst

er/sie/es muss        Sie/sie müssen

 

dürfen 

ich darf              wir dürfen

du darfst            ihr dürft

er/sie/es darf      Sie/sie dürfen

 

können 

ich kann               wir können

du kannst             ihr könnt

er/sie/es kann      Sie/sie können

 

mögen 

ich mag              wir mögen

du magst            ihr mögt

er/sie/es mag      Sie/sie mögen

 

möchten 

ich möchte               wir möchten

du möchtest            ihr möchtet

er/sie/es möchte      Sie/sie möchten

 

Czasowniki modalne również w nietypowy sposób tworzą czas przeszły Perfekt.

Jeśli w zdaniu występuje sam czasownik modalny tworzy czas przeszły Perfekt regularnie:

Ich habe nicht gekonnt. - Nie mogłam.

Ich habe gemusst. - Musiałam.

Nieregularnie tworzą Perfekt, kiedy w zdaniu oprócz modalnego wystepuje jeszcze drugi czasownik. Wówczas za czasownikiem posiłkowym (haben lub sein) oba czasowniki wystepują w bezokolicznikach:

Ich habe das machen müssen. - Musiałem to zrobić.

Ich habe nicht früher kommen können. - Nie mogłem przyjść wcześniej.

Ich habe mich beeilen sollen. - Powinienem był się spieszyć.

Ich habe mit ihr sprechen mögen. - Lubiłem z nią rozmawiać.

Ich habe mit 17 nicht rauchen dürfen. - Kiedy miałam 17 lat nie mogłam palić.

Ich habe ihn nicht treffen wollen. - Nie chciałam go spotkać.

 

 

 

 

2. Przykładowe zdania:

 • Ich habe das nicht wissen können. - Nie mogłam o tym wiedzieć.
 • Hast du es gemusst? - Musiałeś?
 • Hast du es machen müssen? - Musiałeś to zrobić?
 • Ihr wollt ein Haus kaufen. - Chcecie kupić dom.
 • Willst du am Wochenende ins Kino gehen? - Chcesz iść w weekend do kina?
 • Peter hat kein Eis essen wollen. - Peter nie chciał jeść lodów.
 • Sie kann gut kochen. - Ona umie dobrze gotować.
 • Können Sie mir helfen? - Może mi Pan pomóc?
 • Er hat nicht leiser sprechen können. - Nie mógł mówić ciszej.
 • Du hast zu Hause bleiben müssen. - Musiałaś zostać w domu.
 • Maria muss das nicht machen. - Maria nie musi tego robić.
 • Wir müssen ihm helfen. - Musimy mu pomóc.
 • Hier darf man nicht rauchen. - Tu nie wolno palić.
 • Kinder dürfen kein Alkohol trinken. - Dzieci nie mogą pić alkoholu.
 • Du hast nicht ohne Führerschein fahren dürfen. - Nie mogłeś prowadziś samochodu bez prawa jazdy.
 • Du sollst ihn anrufen. - Powinieneś do niego zadzwonić.
 • Ich gehe ins Geschäft. Was soll ich kaufen? - Idę do sklepu. Co mam kupić?
 • Wir haben damals den Arzt rufen sollen. - Powinniśmy byli wtedy wezwać lekarza.
 • Mögt ihr tanzen? - Lubicie tańczyć?
 • Ich mag keinen Kaffee. - Nie lubię kawy.
 • Wir mögen laut Musik hören. - Lubimy słuchać głosno muzyki.
 • Möchtest du ein Glas Wein? - Chciałabyś kieliszek wina?
 • Er möchte uns morgen besuchen. - On chciałby nas jutro odwiedzić.
 • Wir möchten Deutsch lernen. - Chcielibyśmy uczyć się niemieckiego.

Sprawdź swój niemiecki:

Forma czasu przeszłego od czasownika "müssen" to:

Proszę wskazać poprawną formę:

Proszę wskazać poprawne zdanie:

Proszę wskazać poprawne zdania:

Proszę wskazać niepoprawne zdania: