Lekcja 87

Modalverben - czasowniki modalne

W dzisiejszej lekcji poznamy szczególną grupę czasowników jaką są czasowniki modalne.

1. :

Czasowniki modalne łączą się zawsze w zdaniu z drugim czasownikiem i odnoszą się do stosunku podmiotu do czynności, którą ten czasownik wyraża:

np. muszę to zrobić

      powinnam tam być

      nie wolno tam wchodzić

      chciałabym to mieć

 

W języku niemieckim występują następujące czasowniki modalne:

dürfen - móc (wyraża pozwolenie na daną czynność)

Ich darf das machen. - Mogę to robić. (wolno mi, mam na to pozwolenie)

Sie darf kein Eis essen. - Ona nie może jeść lodów. (nie wolno jej)

können - umieć, potrafić, móc  (oznacza umiejetność lub możliwość)

Ich kann reiten. - Mogę jeździć konno. (mam taką możliwość, potrafię)

Sie kann nicht singen. - Ona nie umie śpiewać. (nie ma umiejętności)

mögen - lubić (upodobanie, życzenie, czasem też możliwość)

Ich mag ihn lieber als sie. - Lubię go bardziej niż ją. (takie mam upodobanie)

Mögen sie glücklich werden.  - Oby był Pan szczęśliwy. (życzenie)

möchten - chciećby (wyraża chęć, życzenie)

Ich möchte das haben. - Chciałabym to mieć. (taką mam chęć, życzenie)

Ich möchte ihm nie wieder sehen. - Nie chciałabym go już nigdy widzieć. (życzę sobie tego)

müssen - musieć (konieczność bądź przymus)

Ich muss ihr helfen. - Muszę jej pomóc. (zachodzi taka konieczność)

Sie muss ihr Zimmer aufräumen. - Ona musi posprzątać swój pokój. (ma taki przymus, rozkaz)

sollen - mieć powinność (powinność bądź rozkaz)

Ich soll das unterschreiben. - Powinnam to podpisać. (należałoby to zrobić, ale nie ma przymusu)

Sie sollen nicht mehr streiten. - Nie powinni się już kłócić. (tak wypada, należy zrobić)

wollen - chcieć (wyraża zamiar lub chęć)

Ich will da sein. - Chcę tam być. (mam taką ochotę)

Wir wollen gerade gehen. - Chcemy już iść. (taki mamy zamiar)

 

W zdaniu z czasownikiem modalnym drugi czasownik stoi w formie nieodmienionej na końcu zdania.

2. Przykładowe zdania:
 • Wir können Deutsch sprechen. - Umiemy mówić po niemiecku.
 • Wir wollen morgen ins Kino gehen. - Chcemy iść jutro do kina.
 • Wir sollen nicht mehr streiten. - Nie powinniśmy się więcej kłocić.
 • Sie mögen ihn nicht. - Oni go nie lubią.
 • Wir müssen hier sofort aufräumen! - Musimy tu natychmiast posprzątać!
 • Wir wollen morgen nach Berlin fahren. - Chcemy jechać jutro do Berlina.
 • Sie möchten mit uns sprechen, aber sie dürfen nicht. - Oni chcieliby z nami porozmawiać, ale nie mogą.
 • Können Sie mir helfen? - Może mi Pani pomóc?
 • Kinder dürfen keinen Alkohol trinken. - Dzieci nie mogą (nie wolno im) pić alkoholu.
 • Die Eltern sollen ihr Kinder gut erziehen. - Rodzice powinni dobrze wychowywać swoje dzieci.
 • Er kann schnell laufen. - On umie szybko biegać.
 • Sie wollen immer recht haben! - Pan chce mieć zawsze rację!
 • Alle Menschen sollen würdig leben. - Wszyscy ludzie powinni żyć godnie.
 • Wir möchten Deutsch lernen. - Chcielibyśmy uczyć się niemieckiego.
Sprawdź swój niemiecki
"sollen" oznacza:
Proszę wskazać poprawne zdanie: Oni go nie lubią.
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Proszę wskazać poprawne zdania:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia