Lekcja 86

Imperfekt

Dziś nauczymy się tworzyć Imperfekt czyli czas przeszły prosty.

1. :

Imperfekt (lub Präteritum) to czas przeszły prosty, czyli taki, który buduje się używając jednego czasownika. 

Jest to tzw. czas literacki - używa się go w opowiadaniach, relacjach, opisach wydarzeń z przeszłości

Znamy juz czas przeszły złożony - Perfekt i jego budowę:
haben/sein + ge - ... - t

Imperfekt składa się z tylko jednego czasownika, którego formę w tym czasie przeszłym buduje się w następujący sposób:

do tematu bezokolicznia dodajemy końcówkę -te, która podlega odmianie przez osoby (forma 1. i 3. osoby liczby pojedynczej pokrywa się)

machen --> machte

ich machte               wir machten

du machtest             ihr machtet 

er/sie/es machte      Sie/sie machten

 

sagen --> sagte

ich sagte               wir sagten

du sagtest             ihr sagtet 

er/sie/es sagte      Sie/sie sagten

 

 

Form czasowników nieregularnych oraz ich odmiany przez osoby należy nauczyć się na pamięć!

haben --> hatte

ich hatte               wir hatten

du hattest             ihr hattet 

er/sie/es hatte      Sie/sie hatten

 

sein --> war

ich war               wir waren

du warst            ihr wart 

er/sie/es war      Sie/sie waren

 

beginnen - begann

bleiben - blieb

bringen - brachte

denken - dachte

essen -

fahren - fuhr

geben - gab

gehen - ging

haben - hatte

helfen - half

kommen - kam

leiden - litt

liegen - lag

nehmen - nahm

sehen - sah

sein - war

schlafen - schlief

schließen - schloss

schneiden - schnitt

schreiben - schrieb

sprechen - sprach

wissen - wusste

tragen - trug

 

2. Przykładowe zdania:
 • Die Mutter fragte danach. - Mama o to pytała.
 • Sie arbeitete gestern den ganzen Tag. - Pracowała wczoraj cały dzień.
 • Er sagte ihr die ganze Wahrheit. - Powiedział jej całą prawdę.
 • Wir wohnten damals in Berlin. - Mieszkaliśmy wtedy w Berlinie.
 • Antwortetet ihr auf alle Fragen der Polizisten? - Odpowiedzieliście na wszystkie pytania policjantów?
 • Der Arzt untresuchte den Patienten. - Lekarz zbadał pacjenta.
 • Ich war mit ihm gestern beim Arzt. - Byłam z nim wczoraj u lekarza.
 • Sie fühlte sich gestern sehr schlecht. - Czuła się wczoraj bardzo źle.
 • Er dachte viel darüber. - Dużo o tym myślał.
 • Ich wusste nicht, dass ihre Kinder uns heute besuchen. - Nie wiedziałam, że Pani dzieci nas dzisiaj odwiedzą.
 • Sie blieb letzte Wochenende zu Hause. - Została w zeszły weekend w domu.
 • Er trug die ganze Zeit eine Brille. - Nosił cały czas okulary.
 • Sie schrieb ihm einen Brief. - Napisała mu list.
 • Er schloss sein Herz vor ihr. - Zamknął przed nią swoje serce.
 • Ich schlief sehr schlecht in der Nacht. - Bardzo źle spałam w nocy.
 • Sie sprach mit ihm schon darüber. - Już z nim o tym rozmawiała.
 • Sie aßen gestern ein Abendessen in diesem neuen Restaurant. - Zjedli wczoraj kolację w tej nowej restauracji.
 • Sie gab ihm einen Kuss auf beide Wangen. - Dała mu buziaka w oba policzki.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać poprawną formę czasownika:
Proszę wskazać poprawne zdanie w czasie przeszłym Imperfekt:
Proszę wskazać poprawne zdania w czasie przeszłym Imperfekt:
Proszę wskazać poprawne zdania w czasie przesłym Imperfekt:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia