Lekcja 85

Zaimki pytające z przyimkami

W dzisiejszej lekcji nauczymy się budować zaimki pytające z przyimkami.

1. :

W języku niemieckim zdania pytające można tworzyć dzięki zaimkom pytającym z przyimkami. 

Czym jedziesz do pracy? 

Nad czym pracujesz?

O co pytasz?

Takie zaimki pytające tworzy się dodając przed przyimkiem przedrostek wo- lub wor- jeśli sam przyimek rozpoczyna się samogłoską.

Tak samo buduje się zaimki wskazujące z przyimkami, dodając przedrostek da- lub dar- :

Woran arbeitest du? - Nad czym pracujesz?

Ich arbeite an neuer Aufgabe. - Pracuję nad nowym zadaniem. 

Ich arbeite daran. - Pracuję nad tym.

Wofür interessierst du dich? - Czym się interesujesz?

Ich interessiere mich für Musik. - Interesuję się muzyką.

Ich interessiere mich dafür. - Interesuję się tym.

Żeby poprawnie budować takie zaimki niezbędna jest znajomość rekcji czasownika - lekcja 84

Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać poprawne zdanie: Powinieneś go jeszcze raz o to poprosić.
Proszę wskazać poprawne zdanie: O czym myślisz?
Proszę wskazać poprawne pary:
Proszę wskazać poprawne odpowiedzi na pytanie: Wofür interessierts du dich?

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia