Lekcja 81

Die Charaktereigenschaften - cechy charakteru

Nauczymy się dzisiaj jak w języku niemieckim nazywać wybrane cechy charakteru.

1. :

Wiele przyimków tworzy negacje za pomocą przedrostków:

moralisch - amoralisch (moralny - niemoralny)

politisch - apolitisch (polityczny - apolityczny)

legal - illegal (legalny - nielegalny)

loyal - illoyal (lojalny - nielojalny)

akzeptabel - inakzeptabel (akceptowalny - nieakceptowalny)

stabil - instabil (stabilny - niestabilny)

sympathisch - unsympathisch (sympatyczny - niesympatyczny)

gedulgig - ungeduldig (cierpliwy - niecierpliwy)

 

3. Przykładowe zdania:
  • Sie ist handwerklich sehr begabt. - Ona jest bardzo uzdolniona manualnie.
  • Er macht immer alle Leute lachen. Er is so lustig. - Zawsze wszystkich rozśmiesza. Jest taki wesoły.
  • Ich spreche nicht gern mit fremden Leuten. Ich bin zu schüchtern. - Nie lubię rozmawiać z nowymi ludźmi. Jestem zbyt nieśmiała.
  • Sie muss immer wissen, was bei ihren Nachbarn passiert. Sie ist sehr neugierig. - Musi zawsze wiedzieć, co się dzieje u jej sąsiadów. Jest bardzo ciekawska.
  • Er wartet nie auf mich, er ist so ungeduldig. - Nigdy na mnie nie czeka, jest taki niecierpliwy.
  • Ich mag Martin nicht, er ist faul, eingebildet und streitsüchtig. - Nie lubię Martina, jest leniwy, zarozumiały i kłótliwy.
  • Man kann sich auf ihn immer verlassen. Er ist zuverlässig. - Zawsze można na nim polegać. Jest niezawodny.
  • Sie kommt immer rechtzeitlich. Sie ist so pünktlich. - Przychodzi zawsze na czas. Jest taka punktualna.
Sprawdź swój niemiecki
Sie macht immer alle lachen. Sie ist:
Er mag nicht warten. Er ist:
Proszę wskazać negatywne cechy charakteru:
Proszę wskazać poprawnie skonstruowane negacje:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia