Lekcja 80

In der Bank

Dziś nauczymy się słownictwa związanego z finansami, wpłatami i kontem bankowym.

3. Przykładowe zdania:
  • Ich muss zur Bank gehen. - Muszę iść do banku.
  • Ich wollte Geld abheben und etwas überweisen. - Chciałam wypłacić pieniądze i zrobić przelew.
  • Haben Sie das konto bei uns? - Czy ma Pan/Pani u nas konto?
  • Der Empfänger ist die Person, die die Überweisung bekommt. - Odbiorcą jest osoba, która otrzyma przelew.
  • Geben Sie die Geheimzahl ein und drücken Sie auf die grüne Taste "Bestätigen". - Proszę podać kod PIN i wcisnąć zielony klawisz "Zatwierdź".
Sprawdź swój niemiecki
Przelew to po niemiecku:
"das Geld abheben" oznacza:
"das Bargeld" to:
das Geld można:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia