Lekcja 75

Konstrukcja "um ... zu..."

Dziś poznamy w języku niemieckim konstrukcję zdań bezokolicznikowych.

1. :

Konstrukcję zdania po niemiecku z użyciem um zu, w języku polskim tłumaczymy jako żeby, aby, by. 

To bardzo prosta konstrukcja, dzięki której budujemy zdania złożone:

Idę do sklepu. Kupię chleb. --> Idę do sklepu, żeby kupić chleb. 

W języku polskim często pomija się te spójniki, używając od razu bezokolicznika:

Idę do sklepu (żeby) kupić chleb.

Z pomocą um zu tworzymy zdania złożone, w których obie części zdania odnoszą się do jednego podmiotu:

Ja idę do sklepu, (ja) kupię chleb. --> Idę do sklepu kupić chleb. --> Ich gehe ins Geschäft um Brot zu kaufen. 

Jadę na urlop, (ja) odpocznę --> Jadę na urlop (żeby) odpocząć. --> Ich fahre in Urlaub um mich zu erholen. 

On wstaje, (on) idzie do toalety. --> Wstaje, żeby pójść do toalety. --> Er steht auf um in die Toilette zu gehen.  

Ona uprawia sport, (ona) zachowa formę. --> Uprawia sport, żeby zachować formę. --> Sie treibt Sport um fit zu bleiben.

Je się owoce, jest się zdrowym. --> Je się owoce, żeby być zdrowym. --> Man isst Obst um gesund zu sein.

Idę do apteki, (ja) zrealizuję receptę. --> Idę do apteki zrealizować receptę. --> Ich gehe in die Apotheke um das Rezept einzulösen.  

! W zdaniach z czasownikami rozdzielnie złożonymi "zu" rozdziela czasowniki:

einlösen - einzulösen

aufräumen - aufzuräumen

teilnehmen - teilzunehmen

aufstehen - aufzustehen

anziehen - anzuziehen

 

Uwaga!

Nie używa się um zu, jeśli druga część zdania odnosi się do kogoś innego:

(ja) Powtarzam to, żeby ona nie zapomniała. --> Ich wiederhole das, damit sie nicht vergisst. 

 

2. Przykładowe zdania:
 • Ich lerne viel um Deutsch gut zu sprechen. - Uczę się dużo, żeby dobrze mówić po niemiecku.
 • Ich gehe ins Geschäft um frische Gemüse zu kaufen. - Idę do sklepu, żeby kupić świeże warzywa.
 • Man muss viel Arbeiten um das zu erreichen. - Trzeba dużo pracować, żeby to osiągnąć.
 • Ich bin hier um Ihnen zu helfen. - Jestem tu, żeby Pani pomagać.
 • Ich fahre in Urlaub um mich zu erholen. - Jadę na urlop, żeby odpocząć.
 • Peter lernt um gute Note zu bekommen. - Peter uczy się, żeby dostać dobrą ocenę.
 • Ich gehe in die Apotheke um das Rezept einzulösen. - Idę do apteki (żeby) zrealizować receptę.
 • Man isst viel Obst um gesund zu sein. - Je się dużo owoców, żeby być zdrowym.
 • Sie treibt Sport um fit zu bleiben. - Ona uprawia sport, żeby zachować formę.
 • Ich gehe in die Küche um aufzuräumen. - Idę do kuchni (żeby) posprzątać.
 • Er steht auf um in die Toilette zu gehen. - On wstaje, żeby pójść do toalety.,
 • Es ist zu heiß um Fenster aufzumachen. - Jest za gorąco, żeby otworzyć okno.
 • Ich fahre nach Deutschland um dort zu arbeiten. - Jadę do Niemiec, żeby tam pracować.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Proszę wskazać poprawne zdanie:
"Man isst Obst um gesund zu sein" oznacza:
Proszę wskazać zdania, które są niepoprawne:

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia