Lekcja 72

Rodzajniki - odmiana według przypadków

Dziś poznamy odmianę rodzajników określonych i nieokreślonych według znanych nam już przypadków niemieckich.

1. :

W języku niemieckim rzeczowniki nie ulegają odmianie, niezależnie od przypadku forma rzeczownika pozostaje ta sama (wyjątkiem jest końcówka -s lub -es w Genitivie oraz -n w liczbie mnogiej Dativu), dlatego by określić poprawnie przypadek odmienia się rodzajnik.  

 

W trzecim przypadku (Dativ) występują zawsze rodzajniki, które łaczą się z przyimkami:

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu 

W czwartym przypadku (Akkusativ) -  rodzajniki łączące się z:

durch, für, ohne, entlang, gegen

 

                                r. męski                r.żeński                 r. nijaki                      l. mn


Nominativ (mianownik)      der                        die                        das                        die


Genitiv (dopełniacz)            des                       der                        des                        der


Dativ (celownik)                  dem                      der                       dem                       den  


Akkusativ (biernik)              den                       die                        das                         die


Da steht der Vater. - Tam stoi (kto?co?) tata.

Das ist Auto des Vaters. - To samochód (kogo?czego?czyj?) taty.

Ich gebe das dem Vater. - Dam to (komu?czemu?) tacie.

Ich sehe den Vater. - Widzę (kogo?co?) tatę.

 

Die junge Frau. - Młoda kobieta.

Die Tasche der Frau. - Torebka kobiety.

Ich gehe mit der Frau. - Idę z kobietą.

Das Geschänk für die Frau. - Prezent dla kobiety.

 

Das Kind meiner Nachbarin. - Dziecko mojej sąsiadki.

Das Spielzeug des Kindes. - Zabawka dziecka.

Ich gehe mit dem Kind. - Idę z dzieckiem.

Das Kind erziehen. - Wychowywać dziecko.

 

Die Kinder sing klug. - Dzieci są mądre. 

Die Eltern der klugen Kinder. - Rodzice mądrych dzieci. 

Wir fahren mit den Kinder- Jedziemy z dziećmi.

Ich wünsche die Kinder alles gute. - Życzę dzieciom wszystkiego dobrego.

 

Tak jak rodzajnik nieokreślony odmianiają się również zaimki dzierżawcze (mój, moje, moja) oraz przeczenia kein-

                                         r. męski                r.żeński                 r. nijaki                  l. mn


Nominativ (mianownik)      (m/k) ein            (m/k) eine             (m/k) ein                       -


Genitiv (dopełniacz)           (m/k) eines        (m/k) einer            (m/k) eines                    -


Dativ (celownik)                 (m/k) einem       (m/k) eines            (m/k) einem                  -  


Akkusativ (biernik)             (m/k) einen         (m/k) eine              (m/k) ein                      -


Da steht ein Hund. - Tam stoi (kto?co?) pies.

Lager eines Hundes - Legowisko (kogo?czego?czyje?) psa.

Ich werfe das Ball einem Hund. - Rzucę piłkę (komu?czemu?) psu.

Ich richte einen Hund ab. - Tresuję (kogo?co?) psa.

 

Das ist keine Mutter. - To nie jest mama.

Die Schwester meiner Mutter. - Siostra mojej mamy.

Ich helfe ihrer Mutter. - Pomagam jej mamie.

Die Blumen für eine Mutter. - Kwiaty dla mamy.

 

Da liegt ein Buch. - Tam leży książka.

Inhalt eines Buches. - Treść książki.

In einem Buch stand ... - W książce jest napisane... 

Ich habe kein Buch gefunden. - Nie znalazłam książki.

 

Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać rodzajnik nieokreślony
Genitiv odpowiada na pytania:
Dativ łączy się zawsze z przyimkami:
Proszę wskazać poprawne zwroty:
Proszę wskazać poprawne zdania

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia