Lekcja 70

Rodzajnik określony i nieokreślony

W dzisiejszej lekcji poznamy różnicę między rodzajnikami w języku niemieckim.

1. :

W języku niemieckim występuje

 • rodzajnik określony - der, die, das;
 • oraz nieokreślony - ein, eine;

Rodzajnika określonego używa się, mówiąc o kimś lub o czymś już znanym albo występującym raz np. w nazwach własnych. Spełnia też czasami funkcje zaimka wskazującego

                                      r. męski                r.żeński                 r. nijaki                      l. mn


Nominativ (mianownik)      der                        die                        das                        die


Genitiv (dopełniacz)            des                       der                        des                        der


Dativ (celownik)                 dem                      der                       dem                       den  


Akkusativ (biernik)             den                       die                        das                         die


 

Rodzajnik nieokreślony jest używany, kiedy mówimy o kimś lub czymś nieznanym, czego nie możemy wskazać konkretnie, wspomnianym po raz pierwszy

                                      r. męski                r.żeński                 r. nijaki                      l. mn


Nominativ (mianownik)      ein                        eine                         ein                        -


Genitiv (dopełniacz)            eines                     einer                       eines                    -


Dativ (celownik)                  einem                    eines                       einem                  -  


Akkusativ (biernik)              einen                      eine                         ein                       -

 

Sie arbeitet in einem Krankenhaus  - Ona pracuje w szpitalu. (bliżej nieokreślonym, "jakimś tam" szpitalu)

Sie arbietet in dem Krankenhaus in der Jasmistraße. - Ona pracuje w szpitalu na ulicy Jaśminowej. (w konkretnym szpitalu)

Die Arbeitsstele ist frei. -  (To) stanowisko pracy jest wolne.

Er kauft Zigarette in einem Kiosk. -  On kupuje papierosy w kiosku. (nie wiadomo, w którym dokładnie, po prostu jakimśtam kiosku) 

Er kauft Zigarette in dem Kiosk an der Ecke. - On kupuje papierosy w kiosku na rogu. (wiadomo, o który dokładnie kiosk chodzi, można wskazać go konkretnie)

Ich muss einen Lippenstift kaufen. - Muszę kupić pomadkę (nie wiem jeszcze jaką, po prostu pomadkę)

Der Lippenstift ist zu teuer. - Pomadka jest za droga. (mam na myśli konkretną pomadkę, nie wszystkie ogólnie)

Die Titanic ging im Jahre 1912 unter. - Titanic zatonął w 1912 roku. ( Nazwa własna, jest jeden Titanic)

Die berühmste Sehenswürdigkeit in Italien ist der Schiefe Turm von Pisa - Najbardziej znaną atrakcją turystyczną we Włoszech jest Krzywa Wieża w Pizie. (również nazwa własna, nie ma drugiej wieży o tej samej nazwie)

 

Rodzajnik określony mają też rzeczowniki z przymiotnikami w stopniu najwyższym. 

Peter ist der klugste Junge in unserer Schule. - Peter to najmądrzejszy chłopak w naszej szkole. 

Die beste Freundin meiner Tochter heißt Ursula Meier. - Najlepsza przyjaciółka mojej córki nazywa się Ursula Meier.

2. Przykładowe zdania:
 • Er kauft Zigaretten in einem Kiosk. - On kupuje papierosy w kiosku.
 • Sie arbeitet in dem Krankenhaus an der Ecke. - Ona pracuje w szpitalu na rogu.
 • Sie arbeitet in einem Krankenhaus. - Ona pracuje w szpitalu.
 • Der Zug fährt von einem Bahnhof ab. - Pociąg odjeżdża z dworca.
 • Der Zug fährt von dem Hauptbahnhof ab. - Pociąg odjeżdża z dworca głównego.
 • Ich muss einen Lippenstift kaufen. - Muszę kupić pomadkę.
 • Der Lippenstift ist viel zu teuer. - Pomadka jest za droga.
 • Ich muss Ihnen das Hemd bügeln, bevor Sie es anziehen. - Muszę wyprasować Panu koszulę zanim ją Pan założy.
 • Ich muss ein Hemd bügeln. - Muszę wyprasować koszulę.
 • Ich knöpfe die Jacke zu. - Zapinam kurtkę.
 • Da liegt eine Jacke. - Tam leży kurtka.
 • Ich kaufe ein Auto. - Kupuję samochód.
 • Da steht das Auto meiner Cousine. - Tam stoi samochód mojej kuzynki.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać rodzajnik nieokreślony:
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Proszę uzupełnić zdanie: On kupuje papierosy w kiosku na rogu.
Proszę zaznaczyć poprawne zdanie: On jest najlepszym pracownikiem.

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia