LEKCJA 6:

Personalpronomen und Konjugation bekannter Verben - zaimki osobowe i odmiana popularnych czasowników.

W tej lekcji przedstawiamy Państwu garść podstawowych informacji z zakresu gramatyki – przybliżymy zarówno podstawowe zaimki osobowe jak i najpopularniejsze czasowniki w języku niemieckim wraz z ich odmianą.

1. Konjugation bekannter Verben.:

Każdy czasownik w języku niemieckim składa się z dwóch części – tematu czasownika (np. mach-) oraz końcówki (przeważnie –en).

Np. mach-en

Aby odmienić czasownik przez osoby i liczby, dodajemy do tematu czasownika poszczególne końcówki. Schemat tych końcówek prezentuje tabelka poniżej:

Odmiana czasownika końcówki

ich

-e

du

-st

er, sie, es

-t

wir

-en

ihr

-t

Sie, sie

-en

 

haben - mieć

ich

habe

du

hast (!)

er, sie, es

hat (!)

wir

haben

ihr

habt

Sie, sie

haben

machen - robić

ich

mache

du

machst

er, sie, es

macht

wir

machen

ihr

macht

Sie, sie

machen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasowniki, których temat kończy się grupą spółgłosek lub spółgłoskami -d, -t, -m, -n, otrzymują w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej i 2 osobie liczby mnogiej końcówkę rozszerzoną o samogłoskę -e.

 antworten- odpowiadać

ich 

antworte

du

antwortest

er, sie, es

antwortet

wir

antworten

ihr

antwortet

Sie, sie

antworten 
 

W języku niemieckim niektóre czasowniki z samogłoską rdzenną a lub e są nieregularne. Wówczas w 2. i 3. osobie l. poj. :

  • samogłoska a zmienia się na ä (np. fahren, tragen, laufen, schlafen),
  • samogłoska e zmienia się na i (np. treffen, fressen, essen, vergessen)
  • samogłoska e zamienia się na ie (np. lesen, sehen).

 

fahren

treffen

lesen

ich

fahre

treffe

lese

du

fährst

triffst

liest

er, sie, es

fährt

trifft

liest

wir

fahren

treffen

lesen

ihr

fahrt

trefft

lest

Sie, sie

fahren

treffen

lesen

 

Jest też jeden – bardzo często używany czasownik, którego odmiany musimy nauczyć się na pamięć. 

sein - być

ich

bin

du

bist

er, sie, es

ist

wir

sind

ihr

seid

Sie, sie

sind

 

Sprawdź swój niemiecki:

1. Wybierz poprawną odpowiedź. Ich ………………….. das Buch (książkę).

2. Wybierz poprawną odpowiedź. Er ………………….. große Familie.

3. Wybierz poprawną odpowiedź. Sie ……………….. im Juli in den Urlaub.

4. Wybierz poprawną odpowiedź. Wir …………………. Ordnung (porządek).

5. Wybierz poprawną odpowiedź. Er ……………………….. sich mit seinen Freunden.