Lekcja 62

Ordinalzahlen - liczebniki porządkowe

Dziś poznamy liczebniki porządkowe w języku niemieckim oraz wyjątki w ich tworzeniu.

1. :

Liczebniki porząkowe występują z rodzajnikiem określonym, odpowiednim do rodzaju rzeczownika

Der zweite Sohn

Die erste Stelle

Das dritte Mal

i odmieniają się jak przymiotniki:

r.męski                  r żeński              r. nijaki 

der erst            die erste             das erste

des ersten(s)       der ersten          des ersten(s)

dem ersten          der ersten          dem ersten

den ersten           die erste             das erste

 

W zdaniach liczebniki porządkowe zawsze stawia się z kropką:

Heute ist der 18. Mai - Dziś jest 18. maj.

Am 31. Dezember feiern wir Silvester. - 31. grudnia świętujemy sylwestra.

 

4. Przykładowe zdania:
  • Das dritt größte Land in der Welt ist China. - Trzecim największym krajem świata są Chiny.
  • Heute ist der 18. Mai - Dziś jest 18. maja.
  • Wir leben im 21. Jahrhundert. - Żyjemy w XXI wieku.
  • Wir treffen uns am zweiundzwanzigsten April. - Spotykamy się dwudziestego drugiego kwietnia.
  • Am 31. Dezember feiern wir Silvester. - 31. grudnia świętujemy sylwestra.
  • Mein zweiter Mann heißt Meyer. - Mój drugi mąż nazywa się Meyer.
  • Ich koche das zum ersten Mal. - Gotuję to pierwszy raz.
  • Jeder zweite Laden ist heute geschlossen. - Co drugi sklep jest dzisiaj zamknięty.
Sprawdź swój niemiecki
pierwszy to po niemiecku:
22. to po niemiecku:
Trzecie pytanie jest trudne:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia