Lekcja 60:

Die Beschwerden - dolegliwości

W dzisiejszej lekcji poznamy słownictwo związane z dolegliwościami.

3. Przykładowe zdania:

  • Brauchen Sie Hilfe? - Potrzebuje Pan/Pani pomocy?
  • Kann ich Ihnen helfen? - Mogę Panu/Pani w czymś pomóc?
  • Es wird mir übel. - Jest mi niedobrze.
  • Ich muss Ihnen Blutdruck messen. - Muszę zmierzyć Panu/Pani ciśnienie.
  • Sie ist in Ohnmacht gefallen. - Ona zemdlała.
  • Sie sollen sich erholen. - Powinien Pan/Pani odpocząć.
  • Ich habe ein hohes Fieber. - Mam wysoką gorączkę.
  • Ich habe starke Kopfschmerzen. - Mam silne bóle głowy.
  • Wie fühlen Sie sich? - Jak się Pan/Pani czuje?
  • Mein Bein ist geschwollen. - Moja noga jest spuchnięta.

Sprawdź swój niemiecki:

Potrzebować to po niemiecku:

Proszę wskazać poprawne zdanie: Mam silne bóle głowy.

Jak zaproponować komuś pomoc?