LEKCJA 5

Stell dich vor! – Przedstaw się!

W dzisiejszej lekcji prezentujemy zwroty przydatne podczas pierwszych dni pobytu w Niemczech. Dowiesz się, jak opowiedzieć o sobie w języku niemieckim podopiecznemu i jego rodzinie.

3. Przykładowe zdania:
 • Wie heißen Sie? / Wie heißt du? - Jak się Pan/Pani nazywa? / Jak się nazywasz?
 • Ich bin Zofia Nowak. / Ich heiße Zofia Nowak. - Jestem Zofia Nowak. / Nazywam się Zofia Nowak.
 • Woher kommen Sie? / Woher kommst du? - Skąd Pan/Pani pochodzi? / Skąd pochodzisz?
 • Ich komme aus Polen. - Pochodzę z Polski.
 • Wo wohnen Sie? / Wo wohnst du? - Gdzie Pan/Pani mieszka? / Gdzie mieszkasz?
 • Ich wohne in Warszawa. - Mieszkam w Warszawie.
 • Wie alt sind Sie? / Wie alt bist du? - Ile Pan/Pani ma lat? / Ile masz lat?
 • Ich bin siebenundvierzig (47) Jahre alt. - Mam 47 lat.
 • Wie geht es Ihnen? / Wie geht es dir? - Co słychać u Pana / Pani? / Co słychać u Ciebie? Jak leci?
 • Mir geht es gut, danke. - U mnie dobrze, dziękuję.
 • Was sind Sie von Beruf? / Was bist du von Beruf? - Kim jest Pan/Pani z zawodu? / Kim jesteś z zawodu?
 • Ich bin Seniorenbetreuerin von Beruf. - Jestem z zawodu opiekunką osób starszych.
 • Wie groß ist Ihre (deine) Erfahrung als Seniorenbetreuerin? - Jak duże jest Pana / Pani (Twoje) doświadczenie jako opiekunka seniorów?
 • Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als Seniorenbetreuerin. - Mam ponad …. lat doświadczenia jako opiekunka seniorów.
 • Wo arbeiten Sie? / Wo arbeitest du? - Gdzie Pan / Pani pracuje? / Gdzie pracujesz?
 • Ich arbeite bei InterKadra. - Pracuje w InterKadra.
 • Wie groß ist Ihre (deine) Familie? - Jak duża jest Pana / Pani (Twoja) rodzina?
 • Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. - Jestem zamężna i mam dwoje dzieci.
 • Wo haben Sie Deutsch gelernt? / Wo hast du Deutsch gelernt? - Gdzie uczył/a się Pan/Pani języka niemieckiego? / Gdzie uczyłeś się języka niemieckiego?
 • Ich habe einen Deutschkurs gemacht. - Zrobiłem/am kurs niemieckiego.
 • Wofür interessieren Sie sich? / Wofür interessierst du dich? - Czym się Pan/Pani interesuje? / Czym się interesujesz?
 • Ich interessiere mich für Sport. - Interesuje się sportem.
 • Mein Hobby ist Gartenarbeit. - Moim hobby jest praca w ogrodzie.
 • Was machen Sie gern? / Was machst du gern? - Co robi Pan/Pani chętnie? / Co robisz chętnie?
 • Ich koche gern. - Gotuje chętnie.
 • Ich spaziere gern. - Spaceruję chętnie.
 • Sprechen Sie Deutsch? / Sprichst du Deutsch? - Czy mówi Pan/Pani po niemiecku? / Mówisz po niemiecku?
 • Ja, ich spreche Deutsch. - Tak, mówię po niemiecku.
 • Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. - Tak, mówię trochę po niemiecku.
 • Nein, ich spreche kein Deutsch. - Nie, nie mówię po niemiecku.
Sprawdź swój niemiecki
Powiedz po niemiecku: Pracuję w Niemczech jako opiekunka seniorów.
Jaka odpowiedź będzie prawidłowa na pytanie: Wie groß ist Ihre Erfahrung als Seniorenbetreuerin?
Uzupełnij zdanie Ich ………. aus Polen.
Uzupełnij zdanie : Ich ……. Anna Kowalska. Dwie odpowiedzi są prawidłowe.
Powiedz po niemiecku o swoim hobby – gotowaniu. Kilka odpowiedzi jest prawidłowych.

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia