lekcja 55:

Auf der Reise - w podróży

W dzisiejszej lekcji poznamy słownictwo i zwroty związane z podróżowaniem oraz nazwy środków transportu.

3. Przykładowe zdania:

  • Im Berlin muss ich umsteigen. - W Berlinie muszę się przesiąść.
  • Wie komme ich am schnellsten zum Bahnhof? - Jak dojdę najszybciej na dworzec kolejowy?
  • Neben dem Bahnhof kann man Taxi nehmen. - Obok dworca kolejowego można złapać taksówkę.
  • An der nächsten Station steige ich aus. - Na następnej stacji wysiadam.
  • Ich nutze gern die öffentliche Verkehrsmittel. - Chętnie korzystam z publicznych środków transportu.
  • Entschuldigung, wie komme ich zur Taxistand? - Przepraszam, jak dojdę do postoju taksówek?
  • Ich bin seit Freitag auf der Reise. - Jestem w podróży od piątku.

Sprawdź swój niemiecki:

Jak zapytać po niemiecku o drogę?

Jak powiedzieć : Muszę wysiąść na następnym przystanku.

Jak życzyć komuś dobrej/szczęśliwej podróży?