Lekcja 54:

Liczba mnoga rzeczownika - zasady tworzenia

W dzisiejszej lekcji poznamy zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku niemieckim.

1.

 

Wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej mają rodzajnik określony die

 

Rzeczowniki rodzaju męskiego mają w liczbie mnogiej najczęsciej końcówkę -e lub -er oraz przegłos (Umlaut):

der Tag -> die Tage

der Baum -> die Bäume

der Fuß -> die Füße

der Geist -> die Geister

der Rand -> die Ränder

der Mann -> die Männer

Ponadto rzeczowniki rodzaju męskiego

  • zakończone na -e mają końcówkę -en:

der Hase -> die Hasen

der Junge -> die Jungen

  • zakończone na -er, -en, -el mają końcówkę taką samą, jak w liczbie pojedynczej (z możliwym przegłosem):

der Wagen -> die Wagen

der Vater -> die Väter

 

Rodzaj żeński najczęsciej w liczbie mnogiej przybiera końcówkę -en:

die Straße -> die Straßen

die Frau -> die Frauen

  • zakończone na -in otrzymują końcówkę -innen:

die Freundin -> die Freundinnen 

die Kundin -> die Kundinnen

  • nieliczne mają końcówkę -e oraz przegłos:

die Stadt -> die Städte

die Hand -> die Hände

 

Rodzaj nijaki najczęściej otrzymuje końcówkę -er oraz przegłos: 

das Buch -> die Bücher

das Haus -> die Häuser

  • końcówkę -e bez przegłosu:

das Jahr -> die Jahre

das Bein -> die Bein

  • zakończone na -nis otrzymują końcówkę -se

das Zeugnis -> die Zeugnisse

das Ergebnis -> die Ergebnisse

  • nie zmieniają formy zakończone na -lein, -chen, -en, -el, -er:

das Fräulein -> die Fräulein

das Mädchen -> die Mädchen

das Wesen -> die Wesen

das Mittel -> die Mittel 

das Fenster -> die Fenster

 

Rzeczowniki pochodzenia obcego przyjmują njaczęściej końcówkę -s:

der Park -> die Parks

der Chef -> die Chefs 

der Krimi -> die Krimis 

 

die Creme -> die Cremes

die Party -> die Partys

die Kamera -> die Kameras

 

das Auto -> die Autos

das Hotel -> die Hotels

das Restaurant -> die Restaurants

Sprawdź swój niemiecki:

Proszę zaznaczyć poprawną parę:

Który z rzeczowników w liczbie mnogiej ma przegłos (Umlat)

Która grupa rzeczowników tworzy liczbę mnogą z końcówką -s

Proszę wskazać poprawne formy:

Proszę wskazać poprawne formy: