Lekcja 51

Dativ, Akkusativ - użycie celownika i biernika

W dzisiejszej lekcji poznamy pozostałe dwa przypadki w języku niemieckim, występujące obok mianownika oraz dopełniacza, które znamy już w wcześniejszych lekcji.

1. :

Dativ jest odpowiednikiem polskiego celownika, odpowiada więc na pytania komu? czemu?

r. męski           r. żeński          r.nijaki            l.mn

dem                 der                  dem                den

(m/k)einem      (m/k)einer      (m/k)einem    meinen/keinen +n

 

Ich wünsche dem Lehrer alles Gute. - Życzę (komu?)nauczycielowi wszytskiego najlepszego.

Ich gebe das meiner Mutter. - Dam to (komu?)mojej mamie.

Ich habe das keinem Kind gesagt. - Nie powiedziałam tego (komu?)żadnemu dziecku.

Ich schicke meinen Großeltern die Postkarte. - Wysyłam (komu?)moim dziadkom pocztówkę.

 

Oprócz tego Dativ odpowiada w języku niemieckim na pytania gdzie? oraz kiedy?

Wann? Am Mittwoch : der Mittwoch -> Dat. dem Mittwoch -> an dem Mittwoch --> am Mittwoch (w środę)

Wann? Im Juli : der Juli -> Dat. dem Juli -> in dem Juli --> im Juli (w lipcu)

Wo? In der Arbeit : die Arbeit -> Dat. der Arbeit --> in der Arbeit (w pracy)

Wo? In den Niederlanden : die Niederlande (Plural) -> Dat. den Niederlanden --> in den Niederlanden (w Niderladach)

 

Akkusativ to polski biernik, odpowiadający na pytania kogo?co?

r. męski            r. żeński          r.nijaki            l.mn

den                   die                   das                 die

(m/k)einen       (m/k)eine       (m/k)ein         meine/keine

 

Ich sehe meinen Vater. - Widzę (kogo?)mojego tatę.

Ich liebe meine Familie. - Kocham (kogo?)moją rodzinę.

Ich frage das Kind. - Pytam (kogo?) dziecko.

ich habe keine Schwestern - Nie mam (kogo?) sióstr.

Łączy się również z pytaniem dokąd?

in den Laden : der Laden -> Akk. den Laden -> in den Laden (do sklepu) 

in die Schule : die Schule-> Akk. die Schule -> in die Schule (do szkoły)

ins Kino : das Kino -> Akk. das Kino -> in das Kino --> ins Kino (do kina)

in die USA : die USA (Plural) -> Akk. die USA -> in die USA (do USA)

 

W wielu zdaniach wystepuje zarówno Dativ jak i Akkusativ

Dał bratu prezent.

Dał (komu? - Dativ) bratu (co? - Akkusativ) prezent.

Er gab dem Bruder das Geschänk.

 

Kupię mamie torebkę.

Kupię (komu? - Dativ) mamie (co? - Akkusativ) torebkę.

Ich kaufe der Mutter eine Tasche.

 

 

2. Przykładowe zdania:
 • Das Mädchen gefällt einem Jungen. - Dziewczyna podoba się chłopakowi.
 • Der Junge gefällt einem Mädchen. - Chłopak podoba się dziewczynie.
 • Die Großeltern geben dem Kind die Geschänke. - Dziadkowie dają dziecku prezenty.
 • Ich zeige den Touristen den Weg. - Pokazuję turystom drogę.
 • Ich gebe die Hand meiner Patientin. - Daję rękę mojej podopiecznej.
 • Ich helfe den älteren Personen. - Pomagam starszym osobom.
 • Sie ist in die USA emigriert. - Ona wyemigrowała do USA.
 • Ich sehe deine Kinder im Garten. - Widzę Twoje dzieci w ogrodzie.
 • Ich suche keinen Teller. - Nie szukam talerza.
 • Er kauft seiner Frau eine schöne Tasche. - On kupuje swojej żonie ładną torebkę.
 • Ich liebe meinen Mann. - Kocham mojego męża.
 • Die Kinder gehen jeden Tag in die Schule. - Dzieci idą codziennie do szkoły.
 • Die Schüler lernen in der Schule. - Uczniowie uczą się w szkole.
 • Ich fahre in die Arbeit. - Jadę do pracy.
 • Ich lerne Deutsch in der Arbeit. - Uczę się niemieckiego w pracy.
 • Ich gehe in die Bäckerei. - Idę do piekarni.
 • Ich fahre in den Urlaub ans Meer. - Jadę na urlop nad morze.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać poprawne zdanie : idę do piekarni
Proszę wskazać poprawne zdanie : Ewa pomaga dzieciom.
Proszę wskazać poprawne zdania : Idę do Kina w piątek.
Proszę wskazać poprawne zdania : Jedziemy na urlop w lipcu.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia