Lekcja 48:

es ist, das ist, es gibt - kiedy używamy?

W dzisiejszej lekcji omówimy zasadę stosowania zwrotów es gibt, es ist, das ist na przykładach.

1.

Zwrotu das ist używamy określając lub przedstawiając coś konkretnego

Das ist Buch. - To jest książka. 

Das ist mein Auto. - To mój samochód. 

Das ist unsere Mutter. - To nasza mama.

Das ist sehr schönes Haus. - To jest bardzo ładny dom.

Mamy na myśli konkretną osobę lub dokładny egzemplarz, przykład czegoś.

 

Zwrot es ist stosujemy opisując jakieś stany lub sytuacje, np.:

Es ist heute kalt. - Dzisiaj jest zimno. 

Es ist schon dunkel. -  Jest już ciemno. 

Es ist schon spät, ich muss nach Hause gehen. - Jest już późno, muszę iść do domu.

Es ist nett, dass du mich besucht hast. - To miło, że mnie odwiedziłaś.

Es ist mir egal. - Jest mi to obojętne.

 

es gibt oznacza jest, są, znajduje się, istnieje

Gibt es Fragen? - Są pytania?

Es gibt zwei Personen hier. - Tutaj znajdują się dwie osoby.

2. Przykładowe zdania:

 • Das ist Buch. - To jest książka.
 • Das ist mein Auto. - To mój samochód.
 • Das ist unsere Mutter. - To nasza mama.
 • Das ist sehr schönes Haus. - To jest bardzo ładny dom.
 • Das ist ein gutes Bespiel. - To jest dobry przykład.
 • Das ist unsere neue Wohnung. - To nasze nowe mieszkanie.
 • Heute ist es kalt. - Dzisiaj jest zimno.
 • Es ist schon dunkel. - Jest już ciemno.
 • Es ist schon spät, ich muss nach Hause gehen. - Jest już późno, muszę iść do domu.
 • Es ist frostig. - Jest mroźnie.
 • Es ist sehr angenehm. - Jest bardzo przyjemnie.
 • Es ist hier ruhig und still. - Tutaj jest spokojnie i cicho.
 • Es ist nett, dass du mich besucht hast. - To miło, że mnie odwiedziłaś.
 • Es ist mir egal. - Jest mi to obojętne.
 • Es gibt eine Frage. - Jest pytanie.
 • Gibt es Fragen? - Są pytania?
 • Es gibt zwei Personen hier. - Tutaj znajdują się dwie osoby.

Sprawdź swój niemiecki:

Które zdanie jest poprawne?

Jak powiedzieć : jest późno

Proszę wskazać poprawne tłumaczenie zdania:

Proszę wskazać poprawne zdania: