Lekcja 36:

Tagesablauf - przebieg dnia

Dziś poznamy słownictwo związane z przebiegiem dnia i nazwy pór dnia oraz nauczymy się budować poprawne zdania z ich użyciem.

3. Przykładowe zdania:

  • Morgen stehe ich immer früh auf. - Rano zawsze wcześnie wstaję.
  • Herr Meyer soll diese Tabletten abends einnehmen. - Pan Meyer powinien przyjmować te tabletki wieczorem.
  • Morgen kaufe ich immer frisches Brot. - Rano zawsze kupuję świeży chleb.
  • Ich muss die Küche nach dem Mittagessen aufräumen. - Muszę posprzątać kuchnię po obiedzie.
  • Am Abend bin ich schon müde. - Wieczorem jestem już zmęczony.
  • Gegen Mittag koche ich schon das Mittagessen. - Około południa gotuję już obiad.
  • Am Wochenende fahren wir ins Gebirge. - W weekend jedziemy w góry.
  • Ich erhole mich immer nach dem Mittag. - Zawsze odpoczywam po obiedzie.
  • Vor dem Abend gehen wir spazieren. - Przed kolacją idziemy na spacer.
  • In der Nacht schlafe ich mindestens 6 Stunden. - W nocy śpię min. 6 godzin.

Sprawdź swój niemiecki:

O której porze dnia mówimy: Guten Abend?

Jaką mamy porę dnia gdy zegary wybijają 12?

Które zdanie jest poprawne: