Lekcja 34

Zaimek nieosobowy "man"

W dzisiejszej lekcji poznamy używany na co dzień zaimek nieosobowy "man" oraz nauczymy się tworzyć z nim zdania.

1. :

Zaimek nieosobowy "man" pojawia się w zdaniach, które odnoszą się do osoby lub grupy osób, których nie możemy bliżej określić. Używa się go często też jako uogólnienia, w zdaniach które dotyczą szerszej grupy.

Tłumaczony jest często, choć nie zawsze na polski jako "się" lub bezosobowo.

 

Zawsze łączymy go z czasownikiem w 3. osobie liczby pojedynczej.

 

Man spricht viel darüber. - Dużo się o tym mówi. / Dużo o tym mówią. 

Man muss aufpassen. - Trzeba uważać. 

Im Sommer trinkt man viel. -  Latem pije się dużo.  

Wie macht man das? - Jak to się robi?

 

Takie zdania widzimy często w miejscach publicznych, gdzie odnoszą się do nakazów lub zakazów, jak na przykład:

Hier darf man nicht rauchen. - Tu nie wolno palić.

Im Park darf man Rad fahren. -  W parku można jeździć rowerem. 

Im Schwimmbadhalle kann man nicht laufen. - Na basenie nie można biegać.

Am Flughafen muss man eigenen Pass zeigen. - Na lotnisku trzeba pokazać własny paszport. 

 

Z czasownikami modalnymi zaimek "man" tworzy następujace połączenia:

man kann - można 

Hier kann man Deutsch sprechen. - Tu można mówić po niemiecku.

man darf - wolno

Hier darf man parken. - Tu wolno parkować.

man soll - powinno się, należy

Man soll viel lernen. - Powinno się dużo uczyć.

man muss - trzeba

Man muss arbeiten. - Trzeba pracować. 

2. Przykładowe zdania:
  • Man kann nie wissen. - Nigdy nie wiadomo.
  • So etwas tut man nicht. - Tak się nie robi.
  • Das darf man nicht tun. - Nie wolno tego robić.
  • Man sieht, dass er sich besser fühlt. - Widać, że on czuje się lepiej.
  • Das muss man verstehen. - To trzeba zrozumieć.
  • In Deutschland trinkt man viel Bier. - W Niemczech pije się dużo piwa.
  • Hier kann man gut essen. - Tutaj można dobrze zjeść.
  • In der Schule lernt man viel. - W szkole dużo się uczymy.
  • Hier darf man nicht parken. - Tu nie wolno parkować.
  • Man soll im Winter wärme Schuhe tragen. - Zimą należy/powinno się nosić ciepłe buty.
Sprawdź swój niemiecki
Jak powiedzieć : Tu nie wolno palić.
Jak przetłumaczyć na polski: In Deutschland trinkt man viel Bier.
Które zdanie jest poprawne:
Które zdanie oznacza: Powinno się dużo uczyć

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia