Lekcja 29:

Stopniowanie przymiotnika i przysłówka

Dziś zajmiemy się gramatyką, nauczymy się poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki oraz poznamy wyjątki.

1.

W języku niemieckim przymiotnik ulega stopniowaniu podobnie jak w języku polskim - posiada 3 stopnie: równy, wyższy i najwyższy.

Stopień równy to podstawowa forma przymiotnika, którą dobrze znamy np.

gut - dobry/dobrze

schlecht - zły/źle

klug - mądry/mądrze

nett - miły/miło

kurz - krótki/krótko

oft - często

gern - chętnie

viel - dużo

interessant - interesujący (ciekawy) /interesująco (ciekawie)

Stopień wyższy tworzymy poprzez dodanie końcówki -er

schlechter - gorszy/gorzej

kluger - mądrzejszy/mądrzej

neuer - nowszy

kürzer - krótszy/krócej

Stopień najwyższy tworzymy dodając końcówkę -ste/n lub -este/n, przed formą przymiotnika lub przysłówka stawiamy również "am" np:

am klugsten - najmądrzejszy/najmądrzej

am schnellsten - najszybszy/najszybciej

am kleinste - najmniejszy

 

Według tego wzoru stopniuje się większość przymiotników i przysłówków.

Istnieją oczywiście wyjątki

gut - besser - am besten 

gern - lieber - am liebsten

viel - mehr - am meisten

oft - öfter häufiger - am häufigsten

 

Przy porównaniach przymiotników w stopniu równym używamy spójników:

so ... wie - Sie ist so alt wie ich. 

genauso ... wie - Sie kocht genauso gut wie ihre Mutter.

Przy porównaniach w stopniu wyższym używa się spójnika „als”:

Er ist kluger als mein Bruder.

Ich fahre Auto besser als er

2. Przykładowe zdania:

  • Sie ist so alt wie ich. - Ona ma tyle samo lat co ja.
  • Er ist so nett wie Herr Meier. - On jest tak miły jak Pan Meier.
  • Sie kocht genauso gut wie ihre Mutter. - Ona gotuje tak samo dobrze jak jej mama.
  • Er ist kluger als mein Bruder. - On jest mądrzejszy niż mój brat.
  • Ich fahre Auto besser als er. - Jeżdżę samochodem lepiej niż on.
  • Das ist mein Lieblingsbuch. - To moja ulubiona książka.

Sprawdź swój niemiecki:

Który wzór pokazuje prawidłowe stopniowanie?

Proszę zaznaczyć przymiotnik w stopniu wyższym:

Który z przymiotników jest wyjątkiem od zasady stopniowania?

Jak powiedzieć: To mój ulubiony film?