Lekcja 26:

Die Satzstellung - szyk w zdaniach prostych oznajmujących i pytających.

Dziś zajmiemy się gramatyką. Nauczymy się tworzyć poprawne zdania proste oznajmujące oraz pytające. Poznamy też najczęściej używane zaimki pytające.

1.

Zdania proste, to zdania zawierające jeden czasownik.

Klasyczna budowa zdania prostego w języku niemieckim wygląda następująco:

Ich                             gehe                                   nach Hause.

podmiot                  orzeczenie                             reszta zdania

Na pierwszym miejscu stoi podmiot - gramatyczna osoba np.

Ich mache Einkäufe.

Wir fahren ans Meer.

Frau Maria und ihr Mann haben zwei Kinder.

Drugie miejsce zajmuje orzeczenie - czasownik w zdaniu

Sie isst gern Eis.

Kinder waren müde.

Wir haben viel gearbeitet.

Po orzeczeniu następuje reszta zdania

Wie gehen nach Hause.

Ich fahre mit Eva ins Gebirge.

Ich arbeite seit acht Jahren als Seniorenbetreuerin in Deutschland.

 

W zdaniach pytajacych występuje szyk przestawny - podmiot pojawia się za orzeczeniem

Zdania pytające dzielimy na takie, które rozpoczynają się czasownikiem :

Orzeczenie w tych zdaniach zajmuje pierwsze miejsce, za nim stoi podmiot, dalej reszta zdania

Bist du Schwester von Frau Maria?

Treibst du Sport gern?

oraz zaczynające się zaimkiem pytającym - wann, wo, wohin, wer, wie itp.

Wie lange arbeitest du hier?

Woher kommt ihr Nachbarn?

Budowa wygląda tak jak przy zdaniach rozpoczynających się od czasownika - jedynie zaimek pytający stoi przed nim.

Sprawdź swój niemiecki:

Proszę wskazać poprawny szyk zdania prostego oznajmującego:

Proszę wskazać poprawne zdanie

Proszę wskazać poprawne zdania:

Proszę wskazać niepoprawne zdania: