Lekcja 21

Die Höflichkeitsform - forma grzecznościowa

Forma grzecznościowa stosowana jest na co dzień, używamy jej w stosunku do osób, których nie znamy, w sytuacjach oficjalnych, wobec starszych czy też po prostu - z szacunku do rozmówcy. Dziś poznamy i nauczymy się stosować z zdaniach formę grzecznościową w języku niemieckim.

1. :

Forma grzecznościowa w języku niemieckim odnosi się osób Pan/Pani/Państwo.

Jeden zwrot - Sie zawsze pisane z wielkiej litery obejmuje te trzy wyrażenia w języku polskim. 

Niezależnie od tego, czy zwracamy się do jednej osoby czy do wielu, do kobiety czy do mężczyzny używamy zwrotu Sie.

Czasowniki odmieniane są w trzeciej osobie liczny mnogiej, jak w przykładach:

sein - być

ich bin

du bist 

er/sie/es ist

wir sind 

ihr seid

sie/Sie sind

 

machen - robić

ich mache 

du machst

er/sie/es macht

wir machen

ihr macht

sie/Sie machen 

 

haben - mieć

ich habe

du hast

er/sie/es hat

wir haben

ihr habt

sie/Sie haben

 

Ułatwieniem w stosowaniu formy grzecnościowej jest to, że czasownik jest w tej samej formie co bezokolicznik. Ta forma jest najłatwiej kojarzona. 

 

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś jest lub należy do Pana/Pani/Państwa używamy formy grzecznościowej Ihr/Ihre w zależności od tego, czy rzeczownik, o  który nam chodzi jest rodzaju męskiego i nijakiego czy żeńskiego:

Das ist Ihre Tochter. - To Pana/Pani/Państwa córka.

Ihr Man ist dort. - Pani mąż jest tam.

Ihr Auto ist kaputt. - Pana/Pani/Państwa samochód się zepsuł.

 

Podobnie tworzy się formę grzecznościową przy odmianie przez przypadki, tzn kiedy chcemy powiedzieć Pan/Pani/Państwo odpowiadając na pytanie komu/czemu? lub kogo/co?.

Wówczas stosujemy zwrot Ihnen:

Ich sehe Ihnen. - Widzę (kogo/co?) Pana/Panią/Państwa.

Ich helfe Ihnen. - Pomogę (komu/czemu?) Panu/Pani/Państwu.

 

2. Przykładowe zdania:
 • Wie kann ich Ihnen helfen? - Jak mogę Panu/Pani/Państwu pomóc?
 • Was fehlt Ihnen? - Co Panu/Pani/Państwu dolega?
 • Was tut Ihnen weh? - Co Pana/Panią/Państwa boli?
 • Ist es Ihnen bequem? - Czy jest Panu/Pani/Państw wygodnie?
 • Ich helfe Ihnen aufzustehen. - Pomogę Panu/Pani/Państwu wstać.
 • Setzen Sie sich bitte. - Proszę usiąść.
 • Ich helfe Ihnen sich hinzulegen. - Pomogę Panu /Pani/Państwu się położyć
 • Legen Sie sich bitte hin. - Proszę się położyć.
 • Ihr Sohn kommt morgen. - Jutro przyjdzie Pana/Pani/Państwa syn.
 • Ihr Haus ist sehr schön. - Pana/Pani/Państwa dom jest bardzo ładny.
 • Ist das Ihre Tochter? - Czy to Pana/Pani/Państwa córka?
 • Ich käme Ihnen jetzt das Haar. - Uczeszę Panu/Pani włosy.
 • Sie sollen sich jetzt erholen. - Powinien Pan/Powinna Pani/ Powinni Państwo teraz odpocząć.
 • Ich messe ihnen Temperatur. - Zmierzę Panu/Pani temperaturę.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia