LEKCJA 129:

Mini test językowy

Przygotowaliśmy test z języka niemieckiego z ostatnich kilku lekcji! Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź, którą należy wybrać z poniższych czterech odpowiedzi.

1.

Sprawdź swój niemiecki:

Jak po niemiecku zapytamy o to, jak minęła podróż?

Która z poniższych odpowiedzi ma poprawnie ułożone kolejno miesiące?

Co oznacza po niemiecku "Rasen mähen" ?

Które z poniższych wyrażeń oznacza " wstęp wolny "?

Jak po niemiecku powiedzieć, że było się 6 miesięcy w Niemczech?

Uporządkuj święta w kolejności, w jakiej przypadają w ciągu roku

Co oznacza pytanie "Was hattest du gestern zum Mittagessen?"?

Jak powiemy "wąż ogrodowy" po niemiecku?

Jakie święto przypada na dzień 08.03?

"Das Maiglöckchen" oznacza: