LEKCJA 129:

Mini test językowy

Przygotowaliśmy test z języka niemieckiego z ostatnich kilku lekcji! Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź, którą należy wybrać z poniższych czterech odpowiedzi.

1.

Sprawdź swój niemiecki:

Jak po niemiecku zapytamy o to, jak minęła podróż?

Która z poniższych odpowiedzi ma poprawnie ułożone kolejno miesiące?

Co oznacza po niemiecku "Rasen mähen" ?

Które z poniższych wyrażeń oznacza