LEKCJA 128:

Mini test językowy - WZYWANIE POMOCY

Przygotowaliśmy test z języka niemieckiego z ostatnich lekcji! Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź, którą należy wybrać z poniższych czterech odpowiedzi.

1.

Sprawdź swój niemiecki:

Co oznacza zdanie: " Er ist ohnmächtig. "?

"Proszę zostać w łóżku" to po niemiecku:

"Wann kommt der Notarzt?" - co oznacza te pytanie?

Zdanie "Ona ma zawał serca" po niemiecku powiesz:

Zdanie: "Rufen Sie bitte schnell einen Krankenwagen." oznacza:

Jak powiesz: "On złamał nogę"?

Zdanie: "Er hat Schwindelgefühle." oznacza:

"Sie bewegt sich nicht" to po polsku: