LEKCJA 123:

Mini test językowy- sprawdź się

Dziś krótki test z języka niemieckiego- sprawdź się! Każde ze zdań zawiera lukę, którą należy uzupełnić jedną z podanych poniżej trzech odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Sprawdź swój niemiecki:

Ich ... aus Polen. – Pochodzę z Polski.

Wie … es Ihnen? - Jak się Pan/i miewa?

Mein Onkel ist in Ohnmacht … - Mój wujek zemdlał.

… interessieren Sie sich? – Czym się Pan/i interesuje?

Sie … zu Hause geblieben. – Ona została w domu

Ich helfe … beim Waschen. - Pomogę Panu/Pani się umyć.

Ich muss Ihnen Windel … - Muszę zmienić Panu/Pani pieluchę.

… ... möchte ich ans Meer fahren. – W lipcu chciałabym pojechać nad morze.

Er erholt … gern im Garten. – On chętnie odpoczywa w ogrodzie.

Gestern ist ein … passiert. – Wczoraj zdarzył się wypadek.