Lekcja 122:

Der Umweltschutz - ochrona środowiska

W dzisiejszej lekcji poznamy słownictwo związane z ochroną środowiska, recyklingiem i ekologią.

3. Przykładowe zdania:

  • Wie kann man Plastikverwendung bei einfachen Tätigkeiten vermeiden? - Jak można w prosty sposób uniknąć dużego zużycia plastiku?
  • Wenn ich einkaufen gehe, nehme ich eine Leinentasche statt Plastiktüte mit. - Kiedy idę na zakupy, biorę ze sobą płócienną torbę na zakupy zamiast plastikowej reklamówki.
  • Ich kaufe kein Wasser in den Plastikflaschen. - Nie kupuję wody w plastikowych butelkach.
  • Ich bereite selbst die Putzmittel von Natron, Essig, ätherischem Öl oder Zitrone vor. - Sama przygotowuje środki czyszczące z sody oczyszczonej, octu, olejku eterycznego lub cytryny.
  • Wenn ein Gerät kaputt ist, lasse ich es reparieren oder repariere es selbst, statt sofort ein neues zu kaufen. - Kiedy jakiś sprzęt się zepsuje, oddaję go do naprawy lub naprawiam sam, zamiast kupować od razu nowy.
  • Abfälle können in modernen Kompostieranlagen oder im eigenen Garten zu wertvollem Kompost verarbeitet werden. - Resztki jedzenia mogą być przetwarzane na wartościowy kompost w nowoczesnych kompostowniach lub we własnym ogródku.
  • Glas kann nahezu unendlich wieder verwendet werden. - Szkło można niemal bez końca wykorzystywać ponownie.

Sprawdź swój niemiecki:

"Butelka zwrotna" to po niemiecku:

"Oszczędzać" to po niemiecku:

Zaznacz nazwy rzeczy, które możemy oszczędzać w gospodarstwie domowym:

Zaznacz nazwy produktów, z których można zrobić samemu środki czyszczące: