Lekcja 121:

Zdania z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym

Dziś nauczymy się budować zdania zawierające czasowniki modalne w czasie przeszłym Perfekt i Präteritum (Imperfekt).

1.

Trudność w budowaniu zdań z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym Perfekt wynika przede wszystkim z ułożenia wszystkich występujących w takim zdaniu czasowników - czasownika posiłkowego haben lub sein oraz formy Partizip II do zbudowania samego czasu przeszłego (ich habe(1) gemacht(2)) oraz czasownika modalnego i czasownika, do którego modalność się odnosi (ich muss(3) lernen(4)).

Poprawnie zdanie w Perfekcie buduje się używając odmienionego czasownika posiłkowego haben + bezokoliczników czasownika, do którego odnosi się modalność i samego modalnego:

Ich habe das nicht machen müssen. - Nie musiałem tego robić.

Sie hat darüber nicht wissen sollen. - Nie powinna była o tym wiedzieć.

Wir haben als Kinder nicht rauchen dürfen. - Jako dzieci nie mogliśmy palić.

Er hat damals sehr gut kochen können. - On umiał wtedy bardzo dobrze gotować.

Du hast in letzten Sommerferien nach Italien fahren wollen. - Chciałeś jechać w zeszłe wakacje do Włoch. 

Sie haben keine Rockmusik hören mögen. - Nie lubiła Pani słuchać muzyki rockowej. 


Żeby uprościć tę konstrukcję w języku mówionym stosuje się zwyczajowo czas przeszły Präteritum (Imperfekt). Wówczas w tym czasie stawiamy czasownik modalny (odmiana poniżej) i na końcu zdania - bezokolicznik czasownika, do którego odnosi się ta modalność:

Ich musste das nicht machen. - Nie musiałem tego robić.

Sie sollte darüber nicht wissen. - Nie powinna była o tym wiedzieć.

Wir durften als Kinder nicht rauchen. - Jako dzieci nie mogliśmy palić.

Er konnte damals sehr gut kochen. - On umiał wtedy bardzo dobrze gotować.

Du wolltest in letzten Sommerferien nach Italien fahren. - Chciałeś jechać w zeszłe wakacje do Włoch.

Sie mochten keine Rockmusik hören. - Nie lubiła Pani słuchać muzyki rockowej.

 

Odmiana czasowników modalnych w czasie przeszły Präteritum:

 

 müssen

 sollen

 dürfen

 können

 wollen

 mögen

ich

 musste

 sollte

 durfte

 konnte

 wollte

 mochte

du

 musstest

 solltest

 durftest

 konntest

 wolltest

 mochtest

er/sie/es

 musste

 sollte

 durfte

 konnte

 wollte

 mochte

wir

 mussten

 sollten

 durften

 konnten

 wollten

 mochten

ihr

 musstet

 solltet

 durftet

 konntet

 wolltet

 mochtet

sie/Sie

 mussten

 sollten

 durften

 konnten

 wollten

 mochten

2. Przykładowe zdania:

  • Ich habe meine Oma besuchen wollen. - Chciałam odwiedzić swoją babcię.
  • Ich wollte meine Oma besuchen. - Chciałam odwiedzić swoją babcię.
  • Sie hat mir nicht helfen können. - Nie mogła mi pomóc.
  • Sie konnte mir nicht helfen. - Nie mogła mi pomóc.
  • Als ich noch keinen Führerschein hatte, konnte ich nicht fahren. - Kiedy jeszcze nie miałem prawa jazdy nie mogłem prowadzić.
  • Ich habe damals den Arzt rufen sollen. - Powinienem był wtedy wezwać lekarza.
  • Als Kind mochte ich keine Gemüse essen. - Jako dziecko nie lubiłem jeść warzyw.
  • Er wollte sich gestern mit ihr treffen. - Chciał się z nią wczoraj spotkać.
  • Wie lange habt ihr warten müssen? - Długo musieliście czekać?
  • Peter mochte nicht mit ihr arbeiten. - Peter nie lubił z nią pracować.

Sprawdź swój niemiecki:

Która z form jest poprawna:

Proszę uzupełnić zdanie: Ich ... meine Oma besuchen wollen.

Proszę wskazać poprawną formę: Du ... mit mir dahin fahren.

Proszę wskazać poprawne zdania: