Lekcja 120

Szyk zdań

W dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie i podsumujemy zdobytą już w poprzednich lekcjach wiedzę o szykach zdań w języku niemieckim.

1. :

W języku niemieckim rozróżniamy 3 szyki zdań.

Szyk zdania określa umiejscowienie orzeczenia - czyli czasownika w odmienionej formie:

  • szyk prosty

Czasownik zajmuje drugie, za podmiotem, miejsce w zdaniu:

podmiot         orzeczenie        reszta zdania

Ich bin 19 Jahre alt.

Er isst Schokolade gern.

Frau Maria geht morgen mit ihrem Mann zum Arzt.

Występuje również w zdaniach złożonych, np. z bezokolicznikiem lub czasie przeszłym:

Ich kann das nicht machen. (kann - w 1. osobie liczby pojedynczej, machen - bezokolicznik)

Sie hat zum Frühstück nur einen Toast gegessen.  (hat - czasownik posiłkowy odmieniony w 3. osobie liczby pojedynczej i gegessen - Partizpi II od czasownika essen)

lub ze spójnikami:

aber, oder, sondern, denn, und

 

  • szyk przestawny

Czasownik stoi przed podmiotem. Może być:

- na pierwszym miejscu w zdaniu pytającym,

- na drugim w zdaniu oznajmującym - wówczas pierwsze miejsce zajmuje określenie miejsca lub czasu,

- w drugiej części zdania złożonego - za spójnikiem

(1. część zdania, spójnik)    orzeczenie     podmiot      reszta zdania

Hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen?

Morgen gehe ich ins Kino.

Ich trinke einen Tee, dann mache ich Ordnung in der Küche.

Spójniki, wymagające w drugiej części zdania szyku przestawnego:

dann, also, außerdem, deshalb, sonst, deswegen, darum, trotz

 

  • szyk końcowy 

Występuje wyłącznie w zdaniach złożonych ze spójnikami, które wymagają postawienia orzeczenia w drugiej części zdania na jego ostatnim miejscu:

... spójnik    podmiot     reszta zdania     orzeczenie

Ich kann heute nicht mit dir gehen, weil ich krank bin.

Er wusste nicht, dass sie ihn liebt.

Sie ist nicht sicher, ob sie das machen soll.

Ich koche immer, wenn ich Zeit habe

Do takich spójników należą:

dass, weil, ob, wenn, als, während, seit, solange, sobald, obwohl, nachdem

2. Przykładowe zdania:
  • Ich helfe dir gern, obwohl ich heute keine Zeit habe. - Chętnie Ci pomogę, chociaż nie mam dziś czasu.
  • Wir bleiben heute zu Hause und wir machen Ordnung. - Zostajemy dzisiaj w domu i robimy porządki.
  • Sie spricht sehr gut Deutsch, außerdem kann sie auch Englisch. - Mówi bardzo dobrze po niemiecku, poza tym zna też angielski.
  • Er kann fahren, aber er hat kein Auto. - On umie prowadzić, ale nie ma samochodu.
  • Ich jogge im Park, wenn das Wetter schön ist. - Biegam w parku, kiedy jest ładna pogoda.
  • Ruf mich bitte an, sobald du zu Hause bist. - Zadzwoń do mnie proszę, jak tylko będziesz w domu.
Sprawdź swój niemiecki
W języku niemieckim występują ... szyki zdań:
W szyku przestawnym odmieniony czasownik stoi:
Proszę wskazać zdanie z szykiem prostym:
Proszę wskazać poprawne zdania:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia