Lekcja 119:

Imiesłów

Nauczymy się w dzisiejszej lekcji budować po niemiecku imiesłowy czasu teraźniejszego.

1.

Imiesłów to czasownik użyty w zdaniu jak przymiotnik. Imiesłowy kończą się w języku polskim sylabą - ąc lub -ący/-ąca/-ące

Np.  Meżczyzna chrapie śpiąc

       śpiewająca kobieta, płaczące dziecko

Po niemiecku takie imiesłowy - czyli formy Partizip I - tworzy się poprzez dodanie końcówki -d:

schalfen - spać

schlafend - śpiąc

 

Należy pamiętać, że imiesłowy również podlegają odmianie jak przymiotniki:

z rodzajnikiem określonym - der, die, das

                              r. męski                r.żeński                 r. nijaki                      l. mn


Nominativ (mianownik)     der   -e              die  -e                  das  -e                  die  -en


Genitiv (dopełniacz)          des  -en              der  -en              des  -en                der  -en


Dativ (celownik)               dem -en              der -en                dem  -en               den  -en


Akkusativ (biernik)           den  -en               die  -e                  das  -e                  die  -en

der schlafende Mann

mit der singenden Frau

 

Z rodzajnikiem nieokreślonym - ein, eine:

                       r. męski                r.żeński                 r. nijaki                      l. mn


Nominativ (mianownik)     ein   -er                 eine  -e                  ein  -es                  -  -en


Genitiv (dopełniacz)        eines  -en               einer  -en                eines  -en              -  -er


Dativ (celownik)               einem -en              einer -en                 einem  -en            -  -en


Akkusativ (biernik)           einen  -en              eine  -e                    ein  -es                  -  -e

ein schlafender Mann 

mit einem lächelnden Kind

 

Ich sehe einen/den schlafenden Mann.

Sie spielt mit weinendem/dem weinenden Kind. 

Die Frau steht da singend. 

der bellende Hund/ ein bellender Hund

die miauende/ eine miauende Katze

Sprawdź swój niemiecki:

Proszę wskazać imiesłów:

Proszę wskazać poprawną formę:

Proszę wskazać poprawne zdanie:

Proszę wskazać poprawne pary: