Lekcja 117

Zdania z „weil” i „denn”

Dziś poznamy budowę zdań złożonych ze spójnikami "weil" i "denn".

1. :

Zarówno spójnik "denn", jak i "weil" oznaczają bo, ponieważ, bowiem.

Można używać ich w zdaniach naprzemiennie, należy jedynie pamiętać o tym, że każdy z nich wprowadza inny szyk w zdaniu występującym po spójniku:

Ich bleibe heute zu Hause, weil ich krank bin. - szyk końcowy (czasownik występuje na ostatnim miejscu w zdaniu)

Ich bleibe heute zu Hause, denn ich bin krank. - szyk prosty (czasownik na 2. miejscu w zdaniu - za podmiotem)

 

Ich gehe heute nicht ins Kino, weil ich keine Zeit habe.

Ich gehe heute nicht ins Kino, denn ich habe keine Zeit.

 

Sie kauft das nicht, weil sie kein Geld hat.

Sie kauft das nicht, denn sie hat kein Geld.

 

Wir sind sehr böse, weil wir nicht mit dir gehen können.

Wir sind sehr böse, denn wir können mit dir nicht gehen.

2. Przykładowe zdania:
  • Ich muss zu Hause bleiben, weil ich sehr müde bin. - Muszę zostać w domu, bo jestem bardzo zmęczony.
  • Sie soll Einkäufe machen, denn es gibt zu Hause kein Essen. - Powinna zrobić zakupy, ponieważ w domu nie ma nic do jedzenia.
  • Ich habe schon 5 Kilo abgenommen, weil ich viel Sport treibe. - Schudłam już 5 kilo, bo uprawiam dużo sportu.
  • Das Kind weint, denn es ist umgefallen. - Dziecko płacze, bo się przewróciło.
  • Ich kann dorthin nicht gehen, weil es zu weit ist. - Nie mogę tam iść, ponieważ to za daleko.
  • Er darf nicht fahren, denn er hat keinen Führerschein. - On nie może prowadzić, ponieważ nie ma prawa jazdy.
  • Meine Mutter geht heute zum Arzt, weil sie Probleme mit Knie hat. - Moja mama idzie dzisiaj do lekarza, bo ma problemy z kolanem.
  • Sie ist schwach, denn sie hat gestern wenig gegessen. - Jest słaba, ponieważ wczoraj mało zjadła.
  • Ich muss etwas essen, denn ich habe Hunger. - Muszę coś zjeść, bo jestem głodna.
Sprawdź swój niemiecki
Które ze zdań jest poprawne:
Proszę dokończyć zdanie: Ich muss zu Hause bleiben, weil ...
Którego ze spójników należy użyć w zdaniu: Sie soll Einkäufe machen, ... es gibt zu Hause kein Essen.
Proszę wskazać poprawne zdania:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia