Lekcja 110

Spójniki wieloczłonowe

W dzisiejszej lekcji poznamy kolejne spójniki w języku niemieckim i nauczymy się budować z nimi zdania.

1. :

W języku niemieckim występuje kilka spójników wieloczłonowych, które znamy również po polsku. 

Ważne jest to, że w wielu z nich w każdej części zdania może występować inny szyk, czyli pozycja czasownika w zdaniu.

Najbardziej popularne z nich to:

 • je... desto...   - im... , tym...

​Je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich.

 • sowohl... als auch...  - zarówno... jak i...

Ich esse sowohl Gemüse als auch Fleisch.

 • nicht nur... , sondern auch...  - nie tylko... lecz także...

Ich kann nicht nur Deustch, sondern spreche ich auch Englisch.

 • entweder... oder...  - albo... albo...

Entweder gehen wir ins Kino oder wir bleiben zu Hause.

 • weder... noch...   ani... ani...

(weder noch same w sobie stanowią już zaprzeczenie, nie dodaje się więc w zdaniach żadnych przeczeń)

Ich trinke weder Alkohol noch rauche ich. 

 • zwar... , aber...   - wprawdzie... , ale...

Zwar arbeite ich viel, aber ich fahre im Juli in den Urlaub.

 • einerseits... , andererseits...   - z jednej strony... z drugiej strony...

Einerseits ist es sehr teuer, andererseits kann ich es mir leisten.

 • mal... , mal...   - raz... raz...

Mal lacht sie, mal weint sie. 

 

2. Przykładowe zdania:
 • ​Je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich. - Im więcej się uczę, tym więcej wiem.
 • Je weniger du arbeitest, desto weniger verdienst du. - Im mniej pracujesz, tym mniej zarabiasz.
 • Ich esse sowohl Gemüse als auch Fleisch. - Jem zarówno warzywa, jak i mięso.
 • Er hat viel zu tun sowohl in der Arbeit als auch zu Hause. - Ma dużo do zrobienia zarówno w pracy, jak i w domu.
 • Ich kann nicht nur Deustch, sondern spreche ich auch Englisch. - Znam nie tylko niemiecki, lecz mówię także po angielsku.
 • Wir haben nicht nur ganzes Europa, sondern auch Afrika bereist. - Zwiedziliśmy nie tylko całą Europę, lecz także Afrykę.
 • Entweder gehen wir ins Kino oder wir bleiben zu Hause. - Albo idziemy do kina, albo zostajemy w domu.
 • Entweder magst du ihn oder nicht! - Albo go lubisz, albo nie!
 • Ich trinke weder Alkohol noch rauche ich. - Ani nie piję alkoholu, ani nie palę.
 • Ich kann weder Englisch noch Französisch. - Nie znam ani angielskiego, ani francuskiego.
 • Zwar arbeite ich viel, aber ich fahre im Juli in den Urlaub. - Wprawdzie dużo pracuję, ale w lipcu jadę na urlop.
 • Zwar ist es schon spät, aber ich kann noch 5 Minuten bleiben. - Wprawdzie jest już późno, ale mogę zostać jeszcze 5 minut.
 • Einerseits ist es sehr teuer, andererseits kann ich es mir leisten. - Z jednej strony jest to bardzo drogie, z drugiej strony mogę sobie na to pozwolić.
 • ​Einerseits habe ich ihn vergeben, andereseits bin ich noch böse. - Z jednej strony mu przebaczyłam, z drugiej dalej jestem zła.
 • Mal lacht sie, mal weint sie. - Raz się śmieje, raz płacze.
 • Mal fahren wir ans Meer, mal ins Gebirge. - Raz pojedziemy nad morze, raz w góry.
Sprawdź swój niemiecki
"entweder... oder..." oznacza:
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Proszę wskazać zdania, które są niepoprawne:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia