Lekcja 109:

Training zu Hause - trening w domu

Dziś poznamy w naszej lekcji słownictwo związane z aktywnością fizyczną i wykonywaniem ćwiczeń w domu.

3. Przykładowe zdania:

  • Ich trainiere mehr, um fit zu bleiben. - Trenuję więcej, żeby być w formie.
  • Ich mache viel Streckungsübungen, um die Rückenschmerzen zu lindern. - Robię dużo ćwiczeń rozciągających, żeby złagodzić bóle pleców.
  • Die Aufwärmung bevor Trainig ist sehr wichtig. - Rozgrzewka przed treningiem jest bardzo ważna.
  • Ich beginne jeden Tag mit einigen einfachen Übungen, wie Liegestütze, Kniebeugen und Rumpfbeugen. - Zaczynam każdy dzień od kilku prostych ćwiczeń, takich jak pompki, przysiady i brzuszki.
  • Dank Yoga kann ich mich entspannen und meine Muskeln stärken. - Dzięki jodze mogę się odprężyć i wzmocnić mięśnie.
  • Um warm zu werden mache ich 20 Hampelmänner, springe 5 Minuten Springseil und schwinge einige Mal nach vorne. - Na rozgrzewkę robię 20 pajacyków, skaczę 5 minut na skakance i robię kilka skłonów do przodu.
  • Ich trainiere seit 3 Monaten und habe schon 5 Kilo abgenommen. - Ćwiczę od 3 miesięcy i schudłem już 5 kilo.
  • Lieber regelmäßig kurz als selten lange trainieren. - Lepiej ćwiczyć krótko, ale regularnie, niż rzadko, ale długo.
  • Zum Abnehmen sind die körperlichen Übungen ebenso wie Diät wichtig. - Żeby schudnąć ćwiczenia fizyczne są równie ważne jak dieta.

Sprawdź swój niemiecki:

"fit bleiben" oznacza:

Które zdanie jest poprawne:

Proszę wskazać nazwy ćwiczeń:

Proszę wskazać sprzęt sportowy: