Lekcja 104:

Das Passiv - strona bierna

Dziś nauczymy się budować z języku niemieckim zdania w stronie biernej.

1.

W języku niemieckim stronę bierną używa się dużo częściej niż po polsku.

Tworzy się ją z użyciem czasownika werden i formy czasownika Partizip II, którą znamy z czasu przeszłego Perfekt.

werden 

ich werde                  wir werden

du wirst                     ihr werdet

er/sie/es wird            Sie/sie werden

 

Różnicę miedzy stroną czynną, a bierną najłatwiej zrozumieć na przykładach:

Johann putzt das Fenster. - > Das Fenster wird von Johann geputzt.  

Johann myje okno. - > Okno jest myte przez Johanna.

 

Maria schreibt Brief. - > Brief wird von Maria geschrieben.

Maria pisze list.        - > List jest pisany przez Marię. 

 

Großmutter besucht uns oft. - > Wir werden oft von Großmutter besucht

Babcia często nas odwiedza. - > Jesteśmy często odwiedzani przez babcię.

 

Jak widzimy na powyższych przykładach niektóre zdania, które w stronie biernej po niemiecku są poprawne i powszechnie stosowane, po polsku brzmią dziwnie.

Dlatego też często niemiecką stronę bierną pomija się w tłumaczeniach na polski i stosuje się stronę czynną

Czyli zdanie: Das Mittag wird von Eva gekocht

możemy przetłumaczyć jako "Eva gotuje obiad." zamiast "Obiad jest gotowany przez Evę."

 

Strony biernej używa się również w formach bezosobowych, kiedy nie możemy wskazać wykonawcy czynności podanej w zdaniu:

In der Küche wird gekocht. - W kuchni się gotuje.

In Deutschland wird Deutsch gesprochen. - W Niemczech mówi się po niemiecku. 

 

Niektórych czasowników nie da się w języku polskim przełożyć na stronę bierną!

np. jemanden anrufen - dzwonić do kogoś

Er wird von mir angerufen. - Nie przetłumaczymy jako: On jest przeze mnie zadzwoniony.

tylko jako: Dzwonię do niego.

2. Przykładowe zdania:

 • Dir wird viel geholfen. - Tobie dużo się pomaga.
 • Der Laden wird um 20 Uhr geschlossen. - Sklep zamyka się o 20/ zostanie zamknięty o 20.
 • Diese Zeitung wird nicht gekauft. - Tej gazety się nie kupuje/ nie jest kupowana.
 • Es wird hier nicht geraucht. - Tutaj się nie pali.
 • Der Verletzte wird gerade operiert. - Ranny jest właśnie operowany.
 • Das Auto wird noch heute von dem Mechaniker repariert. - Samochód jeszcze dzisiaj zostanie naprawiony przez mechanika.
 • Ihr werdet gelehrt. - Oni są pouczani./ Poucza się ich.
 • Zum Mittag wird Suppe gekocht. - Na obiad będzie gotowana zupa/ będzie zupa.
 • Der Hund wird von Matthias gefüttert. - Pies jest karmiony przez Matthiasa./ Matthias karmi psa.
 • Diese Situation wird vielmals besprochen. - Ta sytuacja jest wielokrotnie omawiana./ Wielokrotnie omawia się tę sytuację.
 • Ich werde von ihm angeruft. - On dzwoni do mnie.

Sprawdź swój niemiecki:

Proszę wskazać poprawną formę Partizip II:

Proszę wskazać poprawne zdanie:

"Diese Zeitung wird nicht gekauft." można przetłumaczyć jako:

Proszę wskazać poprawne pary: