Poradnik

Zasady komunikacji z osobą z niedosłuchem

Data dodania — 2018-07-13

Możliwość komunikacji jest możliwa przede wszystkim dzięki zmysłowi słuchu. Dlatego jeśli niedosłuch prowadzi do tego, że w życiu codziennym coraz trudniej porozumieć się z rodziną lub znajomymi, trzeba podjąć odpowiednie kroki, aby nie dopuścić do wyobcowania lub ograniczenia w życiu społecznym. Niedosłuch może obniżać jakość życia i ograniczać bezpieczeństwo, np. w ruchu ulicznym. Komunikacja ma duży wpływ na nasze życie codzienne, które zostaje zaburzone właśnie przez niedosłuch, co może prowadzić do izolacji i osamotnienia zwłaszcza wśród osób starszych. Dlatego niedosłuch to również problem rodziny i znajomych, warto więc zapoznać się z zasadami, których należy przestrzegać w komunikacji z osobą niedosłyszącą, aby ułatwić zarówno jej, jak i sobie porozumiewanie się i podnieść poziom życia.

Należy przestrzegać kilku ważnych reguł w komunikacji z taką osobą.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nieodpowiednią metodą porozumiewania się jest krzyk. Więcej można osiągnąć, mówiąc wyraźnie, powoli, krótkimi zdaniami i równym tempem, nieco głośniej niż zazwyczaj.

Jeśli dodatkowo osoba niedosłysząca widzi swojego rozmówcę, sytuacja staje się o wiele łatwiejsza. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby twarz słyszącego rozmówcy i mówiącego była wyraźnie widoczna. Podczas rozmowy należy utrzymywać ciągły kontakt wzrokowy z niedosłyszącym. Pomocna okazuje się również gestykulacja i mimika twarzy. Najlepiej gdy mówi jedna osoba z odległości jednego metra.

Rozmówca powinien się pilnować, aby nie zasłaniać ust podczas mówienia i w razie potrzeby powtórzyć całe zdanie, a nie tylko ostatnie słowo. Należy być cierpliwym. Jeśli osoba niedosłysząca prosi o powtórzenie zdania, należy całe zdanie powiedzieć ponownie, aby nie robić jej przykrości, zmniejszając wartość wypowiedzi np. wyrażeniem „nieważne”.

Warto również włączać osobę cierpiącą na wadę słuchu do dyskusji, dać jej wystarczającą ilość czasu na sformułowanie myśli i wypowiedzenie się. Należy pamiętać o nieomijaniu i nieignorowaniu takiej osoby w dyskusji w szerszym gronie, aby nie pogłębiać uczucia wyobcowania. Najważniejsze, żeby traktować osobę z wadą słuchu z szacunkiem.

Przy przechodzeniu z jednego pomieszczenia do drugiego i zbliżaniu się do osoby z niedosłuchem nie należy podchodzić do niej od tyłu. Taka osoba może się wtedy wystraszyć, ponieważ nie słyszy kroków.

Jeśli ktoś używa aparatu słuchowego, trzeba upewnić się przed rozmową, czy jest on włączony. Zrozumienie rozmówcy może być utrudnione jeszcze poprzez dodatkowe czynniki, takie jak rozmowy zaraz obok, głośno pracujące sprzęty, włączony telewizor, dlatego trzeba je ograniczyć. Może się zdarzyć, że nasz podopieczny nie chce używać aparatu słuchowego, ponieważ uważa się wtedy za kogoś gorszego. Wtedy należy zachęcać taką osobę do noszenia aparatu. W komunikacji z osobą z niedosłuchem można się również wspierać pismem. Należy tu przestrzegać tych samych zasad – proste, krótkie zdania.

Dużą rolę w życiu codziennym odgrywa rodzina. To ona jako pierwsza zauważa, że pojawia się problem w komunikacji związany z pogorszeniem się słuchu. Warto taką osobę zachęcić do wizyty u specjalisty w celu wykonania odpowiednich badań i zapobiegnięciu pogłębianiu się wady słuchu.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia