Poradnik

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

Data dodania — 2017-05-22

 

Udana rekrutacja zakończona propozycją podjęcia pracy to zaledwie część procesu prowadzącego do zatrudnienia. Po wynegocjowaniu wynagrodzenia i warunków pracy istotne jest oczywiście podpisanie umowy.

Każda umowa daje poczucie stabilności i pewności, nie tylko finansowej ale i emocjonalnej.

Ważne jest, aby  każda umowa miała formę pisemną i została podpisana przez obie strony przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika) potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Nie ma przeciwwskazań, aby  umowę zawrzeć nawet ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia pracy.[1]

Każda umowa powinna zawierać:

*   informację o rodzaju umowy,

*   datę podpisania umowy,

*   okres jej wypowiedzenia,

* wszelkie warunki związane z wynagrodzeniem – zasady i terminy wypłacania wynagrodzenia,

*   nazwa stanowiska,

*   zakres obowiązków.

Wskazane, aby umowa zawierała również miejsce wykonywania pracy – np. wskazane przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku pracy za granicą, warunki pracy nie powinny być gorsze niż te, jakie gwarantuje lokalne prawo.

Pamiętajmy, aby umowa była sporządzona w języku polskim!

Coraz więcej pracodawców wysyłając osoby do pracy za granicę sporządza umowy obcojęzyczne. Podpisując umowę jesteśmy zobowiązani do wywiązania się z zapisów w niej zawartych. Zatem musimy mieć świadomość co podpisujemy.

Sprawdźmy również czy firma, z którą podpisujemy umowę posiada np. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)[2]. Odnalezienie danych na temat firmy, zweryfikowanie informacji o firmie nigdy nie było tak proste.

Rejestr KRS daje wgląd do całościowego niemalże obrazu działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Krajowy Rejestr Sądowy to użyteczny katalog firm, jest swoistą bazą danych o podmiotach działających na rynku.

 

Dodatkowe opłaty

Często, podczas rekrutacji, agencje pracy wymagają od kandydatów uiszczenia dodatkowych opłat. Prawo precyzuje, za jakiego rodzaju usługi agencja może je pobrać od kandydata do pracy i które muszą być uzgodnione na piśmie. Są to np. koszty związane z transportem do i z miejsca pracy, badaniami lekarskimi i tłumaczeniem dokumentów.

Decydując się na wpłatę, należy sprawdzić, czy istnieje o niej zapis w umowie oraz zadbać o otrzymanie pokwitowania zapłaty.

Agencja nie ma prawa pobierać opłat za samo znalezienie pracy!!!

 

Umowa zlecenia

Jedną z form zatrudnienia jest umowa zlecenia.

Umowa zlecenia jest coraz częściej wybieraną formą zatrudnienia. Porównując ją z umową o pracę zasadnicza różnica to fakt, iż nie podlega ona pod Kodeks Pracy tylko pod Kodeks Cywilny.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). 

Jeżeli decydujemy się na taką formę zatrudnienia – istotne jest pytanie od jakiej składki odprowadzane są np. nasze składki emerytalne i rentowe?

Sprawdźmy to przed podjęciem decyzji, z którą firmą podpiszemy umowę, aby nasz wybór był jak najbardziej trafny.


[1] https://www.myskills.pl/portal/umowa-o-prace-wskazowki/

[2]https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia