Poradnik

Autoprezentacja, czyli powiedz słów kilka na swój temat

Data dodania — 2011-08-30

                                Serdecznie witamy w Niemczech!

     Herzlich willkommen in Deutschland! [hercliś wilkomen in dojczland] 

Wyjeżdżając do pracy w Niemczech każda opiekunka staje w sytuacji zapoznania się z osobą podopieczną oraz jej rodziną. W pierwszej lekcji Akademii języka niemieckiego postaramy się przedstawić zwroty i słowa przydatne każdej Opiekunce  w sytuacji zapoznania się z nowo poznanymi osobami w Niemczech. By ułatwić przedstawiamy również wymowę poszczególnych zwrotów. 
 

 • Dzień dobry! To ja! Nazywam się
Guten Tag! Das bin ich! Ich heiße Anna Nowak.[guten tak. Das bin iś! Iś hajse Anna Nowak] 
 • Mam czterdzieści cztery lata

Ich bin vierundvierzig Jahre alt.[iś bin fir-und-fircich jare alt]


UWAGA! 
38 achtunddreißig  
51 einundfünfzig


 • Jestem opiekunką

Ich bin eine Pflegerin. [ajne pflegerin]

 • Pochodzę z Polski. 

Ich komme aus Polen. [iś kome aus Polen]

 • Jestem panną/mężatką.

Ich bin ledig/verheiratet [iś bin lediś/ferhajratet]

 • Jestem wdową.

Ich bin Witwe.[iś bin witfe]

Mam jedno dziecko.

Ich habe ein Kind.[ Iś habe ajn kind]

 • Jestem już babcią, mam troje wnucząt.

Ich bin schon Oma, ich habe drei Enkelkinder.[iś bin szon oma, iś habe draj enkelkinder]

 • Moje hobby to?/ interesuję się?.Opiekunka_w_Niemczach__hobby__opieka_nad_osobami_starszymi

Mein Hobby ist?./ Mich interessiert?. [majn hobbi ist?./miś interesirt?]

 

Przykładowe hobby:


robótki ręczne - die Handarbeiten [di handarbajten]
pływanie  das Schwimmen [das szwymen] 
czytanie książek, czasopism ? das Lesen von Büchern, Zeitschriften [das lejzen fon buśern] 
spacerowanie  das Spazierengehen [das szpaciren-gejen] 
podróżowanie  das Reisen [das rajzen] 
chodzenie po górach - das Wandern [das wandern] 
gotowanie - das Kochen [das kochen] 
 

 

 • Mój wyuczony zawód to 

Mein gelehrter Beruf ist ?/Ich bin  ?.. von Beruf. [majn gelerter beruf ist?]


Przykładowe zawody:

nauczycielka, sprzedawczyni, gospodyni domowa 
Lehrerin,Verkäuferin, Hausfrau 
[lererin, ferkojferin, hałs-frał] 
 

 • Jestem na rencie. Jestem emerytką.

Ich bin eine Rentnerin. Ich bin pensioniert geworden. [iś bin rentnerin. ich bin pensjonirt geworden]

 • Jestem po raz pierwszy w Niemczech /  Już pracowałam wcześniej w Niemczech.

Ich bin zum ersten Mal in Deutschland./ Ich habe schon in Deutschland gearbeitet. [iś bin cum ersten mal in dojczland/ iś habe szon in dojczland gearbajtet]

opieka_nad_osobami_starszymi_powitanie_1

 • Bardzo miło mi Panią/ Pana/ Państwa poznać.

Es freut mich, Sie kennen zu lernen. [es frojt miś, zi kenen cu lernen]

 • Czy mają Państwo  pytania do mnie?

Haben Sie Fragen an mich? [haben zi fragen an miś]

 


Podczas pierwszego spotkania pojawić się mogą również następujące pytania i zwroty:
 • Jak Pani minęła podróż?

Wie war Ihre Reise? [wi war ire rajze]

 • Czy jest Pani zmęczona? 
Sind Sie müde? [zind zi mijude?]
 • Czy napije się Pani czegoś lub coś zje?

Möchten Sie etwas zum Essen oder Trinken? [myś-ten zi etfas cum esen oda trinken]

 • Proszę mi dać swoją walizkę. Pomogę Pani/Panu.

Geben Sie mir ihr Koffer. Ich helfe Ihnen. [gejben zi mija ir kofer. Iś helfe inen]

 • Proszę usiąść.

Nehmen Sie bitte Platz./ Setzen Sie sich. [nejmen zi bite plats/ zecen zi ziś]

 •  Proszę tędy. 

 Bitte hier entlang. [iś cajge inen ir cimer. Bite hija ent-lang]

 

 


Na początku ciężko jest zrozumieć od razu co mówią podopieczni. Warto zatem znać kilka zwrotów pomocnych w zapytaniu bądź powtórzeniu wypowiedzi. 

 • Przepraszam, nie zrozumiałam.

Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. [entszul-digunk, iś habe niśt fersztanden]

 • Co to znaczy?

Was bedeutet das? [was bedojtet das]

 • Co mam robić?

Was soll ich machen? [was zol ich machen]

 • Gdzie jest??

Wo ist?.? [wo ist]

 • Co to jest?

Was ist das? [was ist das]

Interkadra w liczbach

13
Lat
doświadczenia
13000
Polubień
na Facebooku
20
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia