Poradnik

Alzheimer a demencja - jak rozróżnić?

Data dodania — 2020-01-13

 

Co wiesz o chorobach wieku starczego? Zastanawiałeś się kiedyś, jak je odróżnić, aby skuteczniej pomóc chorej osobie?

W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy zestawienie dwóch najczęstszych chorób, z jakimi mają styczność na co dzień opiekunowie osób starszych w Niemczech, czyli Alzheimera i demencji.

Powszechne wśród ludzi jest uznawanie wyżej wymienionych schorzeń za tę samą chorobę.

Chociaż choroba Alzheimera jest odpowiedzialna aż za 80 procent wszystkich przypadków demencji, istnieją jednak pewne różnice, których powinni być świadomi bliscy i opiekunowie osób starszych i chorych.

W rzeczywistości są to dwa różne stany chorobowe. Jeśli dostrzegamy różnicę pomiędzy tymi dwoma schorzeniami, jesteśmy w stanie lepiej pomóc naszym podopiecznym.

A zatem – czym jest demencja?

Demencja to zjawisko towarzyszące chorobom, które wpływają na mózg, upośledzające jego funkcjonowanie w zakresie pamięci, funkcji poznawczych, emocji, a także mówienia czy liczenia. Osoby z demencją mają problemy z oceną sytuacji, prawidłowym postrzeganiem rzeczywistości, orientacją czasowo-przestrzenną oraz rozumieniem. Te elementy w definicji otępienia uwzględnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w wyjaśnieniu pojęcia demencji wskazuje również na zaburzenie celowych ruchów precyzyjnych, zdolności rozpoznawania przedmiotów i zaburzenie funkcji wykonawczych, czyli planowania, inicjowania oraz kontroli złożonej czynności i jej korygowania.

Demencja starcza – objawy choroby na różnych etapach

Objawy demencji starczej z początku są słabo zaznaczone, ale w miarę postępu choroby, stają się one coraz silniejsze.

  • problemy z pamięcią krótkotrwałą – w pierwszych etapach to zapominanie o rzeczach, które wydarzyły się np. tydzień wcześniej, w kolejnych etapach chory nie pamięta rzeczy sprzed kilku dni, a w zaawansowanym stadium demencji osoba otępiała nie pamięta tego, co wydarzyło się kilka czy kilkanaście minut wcześniej;
  • zaburzenia orientacji czasowo-przestrzennej – związane są z pogorszeniem pamięci krótkotrwałej. W początkowych etapach otępienia to np. problemy z określeniem daty, a w miarę rozwoju choroby problemy z zapamiętywaniem trasy, co może skutkować zgubieniem się nawet w dobrze znanej choremu okolicy, a u osób z zaawansowaną demencją występują problemy z rozpoznawaniem ludzi, nawet osób bliskich; nierozpoznawanie znajomych osób często wygląda jak urojenia w demencji starczej (np. gdy osoba chora nie poznaje swoich dzieci i uważa je za obce osoby);
  • pogorszenie samopoczucia, apatia, chwiejność emocjonalna – w pierwszych fazach te objawy demencji starczej mogą wynikać z frustracji związanej z zaburzeniami orientacji czy pamięci krótkotrwałej, w kolejnych się nasilają;
  • agresja – demencja starcza objawia się często agresją, ten symptom może pojawić się na różnych etapach choroby;
  • zaburzenia w rozpoznawaniu mowy i zaburzenia wymowy – nasilają się wraz z postępem choroby;
  • trudności w nazywaniu przedmiotów, trudności w uczeniu się nowych rzeczy – pierwszym symptomem jest zapominanie znaczenia słów dotyczących pojęć abstrakcyjnych;
  • problemy z liczeniem;
  • zaburzenia postrzegania rzeczywistości i oceny sytuacji – osoba chora nie potrafi ubrać się stosownie do warunków pogodowych, nie dostrzega zagrożenia w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, ma trudności w dostrzeganiu ciągu przyczynowo-skutkowego;

Objawy demencji u seniorów są przeważnie oznakami innej choroby wpływającej na mózg. Najczęściej jest to zależność demencji i Alzheimera – otępienie w wyniku choroby Alzheimera stanowi ponad połowę wszystkich przypadków otępienia.

Czym dokładnie jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera powoduje specyficzną demencję. Odróżniają ją od innych rodzajów demencji blaszki lub fragmenty białek stopniowo budujące się wewnątrz przestrzeni pomiędzy skręconymi splotami nerwowymi i komórkami białkowymi. Tragiczne jest to, że we wszystkich przypadkach Alzheimera zawsze stopniowo następuje pogorszenie stanu choroby. Istnieje oczywiście kilka metod leczenia, które tymczasowo zatrzymują lub opóźniają postęp choroby, ale jak dotąd nie wynaleziono leku, który przynosiłby chorym pełną i trwałą ulgę.

Chociaż choroby Alzheimera nie można cofnąć, niektóre postaci demencji mogą ulec wycofaniu, o ile leczenie zostanie rozpoczęte w fazie początkowej. Na przykład jeśli u starszej osoby zdiagnozowano demencję po problemach z nietrzymaniem moczu i z poprawnym chodzeniem, należy zwrócić się do lekarza z prośbą o szczegółowe zbadanie przyczyn tego stanu. Sytuacja może zostać opanowana dzięki interwencji farmakologicznej lub operacyjnej i istnieje szansa, że w mniejszym lub większym stopniu otępienie zniknie.

Bez względu na to, jaką postać demencji ma podopieczny, czy też choruje na Alzheimera lub otępienie naczyniowe, wymaga z pewnością wyjątkowo troskliwej opieki, by żyć w zdrowiu bezpiecznie i szczęśliwie najdłużej, jak to tylko możliwe.

 

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia