Lekcja 89

Nauka języka

Dziś poznamy słownictwo związane z uczeniem się i nauczaniem języków obcych.

3. Przykładowe zdania:
 • Ich lerne zwei Fremdsprachen. - Uczę się dwóch jezyków obcych.
 • Ich möchte fließend Italienisch sprechen. - Chciałbym mówić płynnie po włosku.
 • Seit letztem Monat besuche ich einen Sprachkurs. - Od zeszłego miesiąca chodzę na kurs językowy.
 • Ich glaube, ich mache schon Fortschritte. - Myślę, że robię już postępy.
 • Können Sie bitte langsamer und deutlicher sprechen? - Mogłaby Pani mówić wolniej i wyraźniej?
 • Französisch gefällt mir sehr, aber die Aussprache ist sehr schwierig. - Francuski bardzo mi się podoba, ale wymowa jest bardzo trudna.
 • Im Wörterbuch findet man alle Wörter in zwei Sprachen. - W słowniku można znaleźć wszystkie słowa w dwóch językach.
 • Um die Sprachkenntnisse zu verbessern muss man viel zuhören und wiederholen. - Żeby polepszyć swoje umiejętności językowe należy dużo słuchać i powtarzać.
 • Wie spricht man das aus? - Jak to się wymawia?
 • Wie schreibt man das? Können Sie buchstabieren? - Jak to się pisze? Może Pan przeliterować?
 • Welche Fremdsprachen hast du schon beherrscht? - Jakie języki obce już opanowałeś?
 • Die Ausnahmen muss man immer auswendig lernen. - Wyjątków trzeba zawsze uczyć się na pamięć.
 • Ich lerne Deustch seit 2 Monaten und kann schon Sätze bilden. - Uczę się niemieckiego od dwóch miesięcy i umiem już budować zdania.
 • Welche Fremdsprachen kannst du? - Jakie znasz języki obce?
Sprawdź swój niemiecki
"uczyć się" to po niemiecku:
Proszę dokończyć zwrot: einen Sprachkurs ...
"eine Fremdsprache beherrschen" oznacza:
Jak zapytać o znajomość języków obcych:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia