Lekcja 84

Rekcja

W dzisiejszej lekcji zajmiemy się rekcją czyli połączeniem czasownika z przyimkiem.

1. :

Wybrane czasowniki łączą się w języku niemieckim z odpowiednimi przyimkami. Stosuje się tylko te właśnie połączenia i zmiana przyimka oznacza równocześnie zmianę znaczenia czasownika, dlatego należy nauczyć się wskazanych połączeń. 

Np. sprechen mit - rozmawiać z

      sprechen über - rozmawiać o

Przyimek, z którym połączymy czasownik wymaga następnie odpowiedniego przypadku. 

Jak już wiemy w języku niemieckim istnieją 4 przypadki: 

Nominativ - mianownik kto? co?

Genitiv - dopełniacz kogo? czyj?

Akkusativ - biernik kogo? co?

Dativ - celownik komu? czemu?

Przymki zawsze wymagajace Dativu:

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

Przymki wymagajace Akkusativu:

durch, für, ohne, entlang, um

3. Przykładowe zdania:
 • Sie leidet unter der Einsamkeit. - Ona cierpi z samotności.
 • Er hat sich gegen Diebstahl versichert - On ubezpieczył się od kradzieży.
 • Ich bin gegen Rauchen - Jestem przeciwko paleniu.
 • Sie denkt oft an dich. - Ona myśli często o Tobie.
 • Maria glaubt an Gott. - Maria wierzy w Boga.
 • Frau Anne leidet an Krebs. - Pani Anne cierpi na raka.
 • Ich arbeite an neuer Aufgabe. - Pracuję nad nowym zadaniem.
 • Ich muss auf ihre Frage antworten. - Muszę odpowiedzieć na jej pytanie.
 • Er wartet auf mich. - Czeka na mnie.
 • Ich helfe meinen Patienten bei allen alltäglichen Tätigkeiten. - Pomagam moim pacjentom przy wszystkich codziennych czynnościach.
 • Er fragt nach meiner Meinung. - On pyta o moje zdanie.
 • Übersetzen Sie das bitte ins Polnische. - Proszę przetłumaczyć to na polski.
 • Ich antworte gern auf seine Frage. - Odpowiem chętnie na jego pytanie.
 • Ich bitte ihm um seine Hilfe. - Proszę go o pomoc.
 • Sie sucht nach neuer Arbeit. - Ona szuka nowej pracy.
 • Er gehört auch zu meiner Familie. - On również należy do mojej rodziny.
 • Das hängt leider nicht von uns ab. - To niestety nie zależy od nas.
 • Sie eignet sich perfekt für diese Arbeit. - Ona idealnie nadaje się do tej pracy.
 • Es riecht hier nach einem süßen Gewürz. - Pachnie tutaj jakąś słodką przyprawą.
 • Ich beschäftige mich mit diesem Problem. - Zajmę się tym problemem.
Sprawdź swój niemiecki
leiden an oznacza:
Proszę wskazać przyimki łączące się z Dativem:
Proszę wskazać poprawne pary:
Proszę zaznaczyć poprawne zdania:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia