Lekcja 82

Das Aussehen - wygląd zewnętrzny

Dziś poznamy słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym oraz nauczymy się tworzyć opis osoby.

1. :

aussehen (wyglądać) - to czasownik złożony rozdzielnie, czyli składający się z dwóch elementów, które rozdziela się przy odmianie

aus + sehen

ich sehe aus                        wir sehen aus

du siehts aus                       ihr seht aus

er/ sie/ es sieht aus             Sie/ sie sehen aus

 

W zdaniach również rozdziela się te dwa elementy:

Ich sehe gut aus. - Wyglądam dobrze.

Peter sieht heute wie neugeboren aus. - Peter wygląda dziś jak nowo narodzony.

4. Przykładowe zdania:
  • Wie sieht er aus? - Jak on wygląda?
  • Sie sieht so schön aus. - Ona wygląda tak ładnie.
  • Sie hat sich die Haare färben lassen, weil das modisch ist. - Pofarbowała sobie włosy, bo to jest modne.
  • Er ist groß, hat kurze lockige Harre und große Nase. - Jest wysoki, ma krótkie kręcone włosy i duży nos.
  • Sie ist schmächtig, ihre Haare sind sehr lang und hell. Sie lächelt viel und sieht sehr sympathisch aus. - Ona jest drobna, jej włosy są bardzo długie i jasne. Dużo się uśmiecha i wygląda bardzo sympatycznie.
  • Er hat ovales Gesicht, kleine Nase und lange Beine. Seine Augen sind Blau, er hat abstehende Ohren und Sommersprossen. - Ma owalną twarz, mały nos i długie nogi. Jego oczy są niebieskie, ma ostające uszy i piegi.
  • Mir gefällt ihre neue Frisur. - Podoba mi się jej nowa fryzura.
  • Seine Kleidung ist immer so auffällig. - Jego strój zawsze rzuca się w oczy.
  • Maria beurteilt Menschen nach ihrem Aussehen. - Maria ocenia ludzi po wyglądzie.
Sprawdź swój niemiecki
Jak powiedzieć po niemiecku : to mi się podoba
Proszę wskazać poprawne zdanie:
"Oceniać po wyglądzie" to po niemiecku:
Proszę wskazać przymiotniki określające sylwetkę:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia