Lekcja 79

Im Krankenhaus

Dziś poznamy słownictwo dotyczące wizyt w szpitalu oraz poznamy nazwy szpitalnych oddziałów i zawodów.

3. Przykładowe zdania:
  • Krankenkassen übernehmen die kosten nicht. - Kasa chorych nie pokrywa tych kosztów.
  • Ich frage nach, auf was ich jetzt besonders achten muss. - Pytam, na co muszę teraz szczególnie uważać.
  • Ich warte auf Befund nach einer Untersuchung. - Czekam na wynik po badaniu.
  • Die Untersuchung war ohne Befund. - Badanie nic nie wykazało.
  • Der ärztliche Befund liegt noch nicht vor. - Wyniki badań lekarskich nie są jeszcze dostępne.
  • Haben Sie einen Termin? - Czy jest Pani zarejestrowana?
Sprawdź swój niemiecki
Iść do szpitala to po niemiecku:
Versicherung oznacza:
Proszę uzupełnić zdanie: sich einer gründlichen ... unterziehen
Proszę wskazać nazwy oddziałów:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia