Lekcja 66

Sprechen, sagen, reden - różnica w użyciu

W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się czasownikom sagen, reden oraz sprechen w języku niemieckim oraz poznamy różnicę w ich znaczeniu i sposoby użycia w zdaniach.

1. :

Sprechen - tłumaczy się jako rozmawiać, porozmawiać, odezwać się, przemówić, mówić

ich spreche

du sprichst

er/sie/es spricht 

wir sprechen

ihr spricht

sie/Sie sprechen

Ich spreche Deutsch - Mówię po niemiecku. 

 

Sagen to polskie powiedzieć w znaczeniu informować

ich sage

du sagst

er/sie/es sagt

wir sagen

ihr sagt

sie/Sie sagen

Ich sage die Wahrheit - Mówię prawdę.

 

Reden - jest bardziej potoczne niż sprechen, niosąc podobne znaczenie, tłumaczy się je najczęściej jako gadać i używa się go w luźniejszych, koleżeńskich relacjach

ich rede

du redest

er/sie/es redet

wir reden

ihr redet

sie/Sie reden

Sie redet zu viel. - Ona za dużo gada

 

2. Przykładowe zdania:
  • Er redet mit ihr darüber. - On gada z nią o tym.
  • Thomas und Maria reden miteinander. - Thomas i Maria rozmawiają.
  • Die Leute reden viel. - Ludzie dużo plotkują (gadają).
  • Sprich deutlich! - Mów wyraźnie.
  • Ich habe gestern mit herrn Doktor gesprochen. - Rozmawiałam wczoraj z Panem doktorem.
  • Herr Direktor spricht über die Zukunft des Unternehmers. - Pan dyrektor mówi o przyszłości przedsiębiorstwa.
  • Kein Wort sagen. - Nie powiedzieć ani słowa.
  • Etwas zu sagen haben. - Mieć coś do powiedzenia.
  • Was ich noch sagen will... - Chcę jeszcze powiedzieć...
  • Sie sagt ihm nein. - Mówi mu nie.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź: Kein Wort ...
"Mieć coś do powiedzenia" to po niemiecku Etwas zu ... haben.
Proszę uzupełnić zdanie: Sie ... zu viel.

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia