Lekcja 63

Zwroty przyimkowe

W dzisiejszej lekcji nauczymy się jak poprawnie używać najpopularniejszy zwrotów przyimkowych w języku niemieckim.

1. :

Przyimki niemieckie w zależności od kontekstu są różnie tłumaczone na język polski.

Dlatego najlepiej jest uczyć się od razu całych zwrotów przyimkowych żeby uniknąć błędów.

Np. für może oznaczać za, dla, na - w zależności od kontekstu

für 2 Euro - za dwa Euro

für dich - dla Ciebie

für morgen - na jutro

Przyimki wymagają odmiany rodzajnika czasownika do odpowiedniej formy:

für die Frau - für den Mann

in der Woche - in dem Bett 

Przyimek i odpowiedni rodzajnik tworzą czasami skróty:

an das Meer - ans Meer

in das Freie - ins Freie

an dem Mittwoch - am Mittwoch

in dem Bett - im Bett

bei dem - beim

4. Przykładowe zdania:
 • Ich wohne in der x Straße. - Mieszkam na ulicy x.
 • Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. - Klucz leży na stole.
 • Ich gehe in die Apotheke. - Idę do apteki.
 • Wir fahren ans Meer. - Jedziemy nad morze.
 • Ich bleibe heute zu Hause. - Zostaję dzisiaj w domu.
 • Sie steht am Ende der Schlange. - Ona stoi na końcu kolejki.
 • An der Wand hängen viele Fotos. - Na ścianie wisi dużo zdjęć.
 • Wir nutzen kein Handy beim Essen. - Przy jedzeniu nie używamy telefonu.
 • Ich fahre ins Ausland. - Jadę za granicę.
 • Ich fahre mit dem Auto/mit dem Rad. - Jadę samochodem/rowerem.
 • Ich sage es dir zum zweiten Mal. - Mówię Ci już drugi raz.
 • Zur Zeit habe ich kein Geld mit. - Teraz nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.
Sprawdź swój niemiecki
W wyrażeniu "nach Hause" nach oznacza:
Jak poprawnie powiedzieć " za granicę"
Jak powiedzieć "siedzę przy stole"
Proszę wskazać poprawne zwroty przyimkowe:

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia