Lekcja 47

Wyrażenie "es gibt"

W dzisiejszej lekcji poznamy znaczenie i użycie zwrotu "es gibt" - bardzo popularnego w języku niemieckim.

1. :

"es gibt" oznacza jest, są, znajduje się, istnieje 

Zwrotu nie odmienia się, zawsze występuje w tej formie.

 

Stosuje się go zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej

 

Używa się go z rodzajnikiem nieokreślonym - ein

Es gibt ein Problem.

Wo gibt es eine Toilette?

Podobnie używa się go z zaprzeczeniem nie ma, nie istnieje - z zaimkiem przeczącym kein

Es gibt keine Zeit.

Es gibt keine Fragen.

Es gibt keine Menschen, die daran glauben.

Es gibt keinen guten Film im Kino.

 

2. Przykładowe zdania:
 • Es gibt ein Problem. - Jest problem.
 • In unserem Kurs gibt es schon 47 Lektionen. - W naszym kursie jest już 47 lekcji.
 • Es gibt keine Fragen. - Nie ma pytań.
 • Gibt es ein Kino in dieser Stadt? - Czy w tym mieście jest kino?
 • Es gibt vier Personen in diesem Raum. - W tym pokoju są cztery osoby.
 • Gibt es noch Milch? - Jest jeszcze mleko?
 • Es gibt kein Brot mehr. - Nie ma już chleba.
 • Im Badezimmer gibt es kein Fenster. - W łazience nie ma okna.
 • Es gibt keine Zeit. - Nie ma czasu.
 • Wo gibt es eine Toilette? - Gdzie jest toaleta?
 • Es gibt unterschiedliche Arten von Blumen. - Istnieją różne gatunki kwiatów.
 • In Polen gibt es viele sehenswerte Denkmmäler. - W Polsce znajduje się dużo wartych obejrzenia zabytków.
 • Es gibt keine Menschen, die daran glauben. - Nie istnieją ludzie, którzy w to wierzą.
 • Es gibt nichts zu essen. - Nie ma nic do jedzenia.
 • Alles klar. Es gibt keine Fragen. - Wszystko jasne. Nie ma pytań.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia