Lekcja 23

Die zusammengesetzten Verben - czasowniki złożone

Dziś zajmiemy się gramatyką, a mianowicie czasownikami złożonymi. Nauczymy się odmieniać poprawnie czasowniki złożone oraz tworzyć zdania z ich użyciem.

1. :

Czasowniki złożone dzielą się na rozdzielnie oraz nierodzielnie złożone. Składają się one z przedrostka oraz czasownika.

 

Przy odmianie czasowników rozdzielnych przedrostek odrwa się od czasownika i w zdaniach i frazach trafia na koniec:

aufstehen

Ich stehe auf. 

anziehen

Ich ziehe die Schuhe an.

Przedrostki, z którymi tworzy się czasowniki rozdzielnie złożone:

an - anziehen

auf - aufräumen

ein - einladen

nach - nachdenken

statt - stattfinden

weg - wegbringen

zu - zudrehen

zurück - zurückkommen

 

Przy odmianie czasowników nierozdzielnych przedrostek oraz czasownik pozostają razem:

besuchen 

Ich besuche meine Oma.

entspannen

Ich entspanne mich gern.

verstehen

Ich verstehe nicht.

Przedrostki, z którymi tworzy się czasowniki nierozdzielnie złożone:

ge - gehören

be - besuchen

er - erzählen

ver - verstehen

ent - sich entspannen

emp - empfehlen

wieder - wiederholen

 

Wśród czasowników złożonych są również i takie, które składają się z dwóch czasowników:

kennen lernen

Ich freue mich, dich kennen zu lernen

spazieren gehen

Gehen wir spazieren?

4. Przykładowe zdania:
 • Ich verstehe nicht. - Nie rozumiem.
 • Wiederholen Sie bitte. - Proszę powtórzyć.
 • Sie bereitet das Mittagessen vor. - Ona przygotowuje obiad.
 • Stell dich vor. - Przedstaw się.
 • Mein Bein tut weh. - Boli mnie noga.
 • Wir gehen gern spazieren. - Chętnie spacerujemy.
 • Sie räumt nach dem Mittagessen auf. - Ona sprząta po obiedzie.
 • Er enspannt sich gern in der Sauna. - On relaksuje się chętnie w saunie.
 • Sie verbringt gern Zeit mit ihm. - Ona spędza chętnie z nim czas.
 • Die Toilette befindet sich im zweiten Stock. - Toaleta znajduje się na drugim piętrze.
 • Sie bringt den Müll weg. - Ona wynosi śmieci.
 • Sie stellt den Kuchen in den Kühlschrank ein. - Wstawia ciasto do lodówki.
 • Ich komme nach Hause zurück. - Wracam do domu.
 • Beeile dich! - Pospiesz się!
 • Ich verabschiede mich. - Pożegnam się.
 • Ich ziehe die Jacke an. - Ubieram kurtkę.
 • Ich stehe auf. - Wstaję.
 • Sie deckt ihn mit der Decke zu. - Ona przykrywa go kocem.
 • Bitte, legen Sie sich hin. - Proszę się położyć.
 • Ich sehe fern. - Oglądam telewizję.
 • Es sieht sehr schön aus. - Wygląda bardzo ładnie.
 • Wir packen die Einkäufe in die Tüte ein. - Pakujemy zakupy do torby.
 • Ich hole dich vom Bahnhof ab. - Odbiorę Cię z dworca.
 • Ich drehe den Wassenhahn zu. - Zakręcam kran.
 • Die Party findet um 8 Uhr statt. - Przyjęcie odbywa się o ósmej.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia